AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Contrast echocardiografie

Wat is het?

Wat is het?

Bij een echocardiografie wordt er soms contrastvloeistof ingespoten via een infuus in een ader van de arm. Door gebruik te maken van contrastvloeistof kunnen bepaalde afwijkingen van het hart worden opgespoord.

Voorbereiding

Voorbereiding

Nadat u uw bovenlichaam heeft ontbloot, gaat u liggen op een behandeltafel. Met behulp van 3 elektrodes op de borst zal het hartritme worden gevolgd. Om het hart goed in beeld te brengen wordt u gevraagd om op de linker zij te gaan liggen. Het lokaal wordt verduisterd, zodat de cardioloog het echocardiografie beeld best kan beoordelen.

Om de contrastvloeistof toe te dienen wordt er een infuus geplaatst in de arm.

Voor toediening van de contraststof zal de arts nagaan of u geen contra-indicaties heeft, waardoor we u deze stof niet mogen toedienen.

Onderzoek

Onderzoek

Om een goede geleiding van de geluidsgolven mogelijk te maken wordt er een koude gel op de borst aangebracht. De echo-probe wordt op verschillende plaatsen op de borstwand geplaatst om het hart van alle kanten te kunnen bekijken. Soms kan u gevraagd worden om tijdens het onderzoek de adem enkele seconden in te houden. Het onderzoek is niet pijnlijk en het enige wat u merkt zijn de trillingen, die veroorzaakt worden door de echo-probe. Het onderzoek neemt maximaal 30 min in beslag.

Er worden 2 types van contrastvloeistof gebruikt.

1. Geagiteerde zoutoplossing.

Het gaat hier om een standaardinfuus oplossing (NaCl 0,9 %) waarvan 8 cc wordt vermengd met een kleine hoeveelheid lucht (2 cc). Dit zal op het echoscherm na inspuiting de holtes van het hart wit doen oplichten. Deze vorm van contrast wordt vooral gebruikt om verbindingen tussen de rechter en linker harthelft op te sporen. Omdat het gaat om een zoutoplossing en een zeer kleine hoeveelheid lucht die goed met elkaar worden gemengd is deze techniek volledig veilig.

2. Speciaal echocontrast: Sonovue.

Dit is een commercieel verkrijgbare contrastvloeistof die de hartholtes opvult en daardoor toelaat om de wandbeweeglijkheid beter te beoordelen. In bepaalde omstandigheden mag dit product niet worden gebruikt, daarom zal uw arts uw dossier zorgvuldig bestuderen vooraleer dit product toe te dienen.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen van de contrast echocardiografie met u bespreken alsook de mogelijke wijzigingen in behandeling die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Nazorg

Nazorg

Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd en een kleefpleister op de prikplaats aangebracht na afduwen. Er is geen bijzondere nazorg nodig.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023