AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Contrast echocardiografie (hart)

Wat is het?

Wat is het?

Bij een echocardiografie wordt soms contrastvloeistof ingespoten via een infuus in een ader van de arm. Dat heet een contrast echocardiografie.

Door gebruik te maken van contrastvloeistof kunnen bepaalde afwijkingen van het hart worden opgespoord.

Voorbereiding

Voorbereiding

Met behulp van drie elektrodes op de borst wordt het hartritme gevolgd. Om het hart goed in beeld te brengen word je gevraagd om op de linkerzij te gaan liggen.

Het behandellokaal wordt verduisterd, zodat de cardioloog het echocardiografiebeeld best kan beoordelen.

Om de contrastvloeistof te kunnen toedienen wordt er een infuus geplaatst in de arm.

Voor toediening van de contraststof zal de arts nagaan of je geen contra-indicaties hebt, waardoor we je de stof niet mogen toedienen.

Onderzoek

Onderzoek

Bij een echocardiogram wordt een speciaal instrument, een echoprobe, gebruikt. Dit is een soort sensor die geluidsgolven uitzendt en opvangt. Om een goede geleiding mogelijk te maken, wordt er eerst een koude gel op de borst aangebracht.

De echoprobe wordt vervolgens op verschillende plaatsen op de borstwand geplaatst om het hart vanuit verschillende hoeken te bekijken. Soms wordt je gevraagd om tijdens het onderzoek een paar seconden je adem in te houden.

Belangrijk om te weten is dat het onderzoek niet pijnlijk is. Het enige wat je zult voelen, zijn trillingen veroorzaakt door de echoprobe. Het hele onderzoek duurt meestal niet langer dan 30 minuten. Het helpt artsen om de structuur en functie van het hart te beoordelen en eventuele afwijkingen te detecteren.

Er worden twee types van contrastvloeistof gebruikt.

1. Geagiteerde zoutoplossing

Het gaat hier om een standaardinfuus oplossing (NaCl 0,9 %). Daarvan wordt 8 cc vermengd met een kleine hoeveelheid lucht (2 cc). Dit zal na inspuiting de holtes van het hart wit doen oplichten op het echoscherm. Deze vorm van contrast wordt vooral gebruikt om verbindingen tussen de rechter- en linker harthelft op te sporen. Aangezien het gaat om een zoutoplossing en een zeer kleine hoeveelheid lucht die goed met elkaar worden gemengd, is deze techniek volledig veilig.

2. Speciaal echocontrast: Sonovue

Dit is een commercieel verkrijgbare contrastvloeistof die de hartholtes opvult en daardoor toelaat om de wandbeweeglijkheid beter te beoordelen. In bepaalde omstandigheden mag dit product niet worden gebruikt. Je arts zal je dossier dus steeds zorgvuldig bestuderen vooraleer dit product toe te dienen.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen en de mogelijke wijzigingen in behandeling met jou bespreken.

Nazorg

Nazorg

Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd en een kleefpleister op de prikplaats aangebracht na afduwen.

Er is geen bijzondere nazorg nodig.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank