AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Cataractoperatie

Wat is het?

Wat is het?

Een operatie is de enige doeltreffende behandeling van cataract. De cataractextractie (= het verwijderen van de aangetaste ooglens) is op dit moment de frequentst uitgevoerde operatie en heeft ook de beste slaagkansen. De beslissing tot een operatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de visuele hinder en klachten van de patiënt.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

De cataractoperatie bestaat uit 2 belangrijke stappen:

  • De phaco-emulsificatie: door ultrasone trillingen (= met hoge tonen, niet hoorbaar voor de mens) wordt de lens verpulverd. Deze kleine lensdeeltjes worden meteen weggezogen uit het oog.
  • De lensimplantatie: eens de (troebele) lens verwijderd is, wordt een (heldere) kunstlens in de plaats gezet.

Deze beide stappen gebeuren door een zeer kleine insnede in de oogbol tussen 2 mm (micro incision) en 3 mm (small incision). Door deze operatietechniek kan de patiënt meestal bijna onmiddellijk veilig het ziekenhuis verlaten en kunnen de dagelijkse bezigheden de volgende dag al terug opgenomen worden.

Door de inplanting van een kunstlens kunnen meteen ook gezichtsafwijkingen van het oog gecorrigeerd worden. De sterkte van het lensimplantaat wordt voor de operatie berekend op basis van een nauwkeurige meting van de lengte en kromming van de oogbol.

De ingreep gebeurt bijna altijd onder lokale verdoving met oogdruppels. In uitzonderlijke gevallen is algemene narcose noodzakelijk.

Brochure

Brochure

Meer informatie kan je terugvinden in onderstaande brochure.

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vanwynsberghe David