AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Blokkade van de aangezichtszenuw

Wat is het?

Wat is het?

Ons lichaam telt 12 hersenzenuwen. In tegenstelling tot alle andere zenuwen in ons lichaam ontspringen hersenzenuwen direct uit de hersenen. Deze zenuwen zijn onder andere verantwoordelijk voor onze zintuigen. Sommige zenuwen zorgen voor gevoel (sensorisch) en andere zorgen voor beweging (motorisch).

Een van die hersenzenuwen is verantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht. Dit is de vijfde hersenzenuw, namelijk de nervus trigeminus. Deze zenuw splitst zich op in drie aparte takken. Het punt waar de zenuw vertakt is een zenuwknoop, namelijk het ganglion van Gasser. Deze zenuwknoop ligt aan de schedelbasis ter hoogte van het oor.

Trigeminusneuralgie is een heel pijnlijke aandoening waarbij (meestal schietende) pijnen optreden in één of meerdere takken van de aangezichtszenuw. De pijnscheuten voelen aan als korte, hevige elektrische schokken, scherpe messteken, gloeiende steken ... Ze kunnen uitgelokt worden door aanraking, bij scheren, wassen van het gelaat, kauwen, slikken, warmte, koude … Daarnaast kan de huid ook overgevoelig zijn en bij lichte aanraking hevige pijn uitlokken.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van deze pijnklachten (bloedvat dat tegen de oorsprong van de zenuw drukt, MS …). Toch kan er vaak geen echte oorzaak gevonden worden.

De eerste keuze van behandeling bij aangezichtspijn is een medicamenteuze behandeling. Wanneer de inname van medicatie geen goed resultaat geeft, kan er een radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser uitgevoerd worden. Door de blokkade van dit ganglion zal de pijn dan verminderen.

Verloop

Verloop

Voorbereiding

Op de dag van de behandeling kom je naar het ziekenhuis. De arts zal je vooraf zeggen of je nuchter moet zijn voor de procedure.

MedicatieStoppenOpmerkingen
Asaflow®, Aspégic®
Cardioaspirine®, Aspirine®
Dispril®, Sedergine®
Stoppen als >500 mg/dag

Marcoumar® , Sintrom®
Marevan®
7 dagen voor de behandeling
Vervangen door inspuitingen (zie verder bv Clexane)
Stollingscontrole voor de behandeling
Ticlid®
10 dagen voor de behandeling

Plavix® , Clopidogrel
Brilique®, Efient®
7 dagen voor de behandeling

Xarelto®, Eliquis®
Lixiana®, Pradaxa®
48 uur voor de behandeling

Fraxiparine®, Clexane®
Fraxodi®
24 uur voor de behandeling
Terug starten minimum 6 uur na de behandeling
• 3 dagen verder nemen samen met gewone bloedverdunners
• Na een week stollingscontrole door huisarts

Verwittig in ieder geval de arts als je:

 • diabetes (suikerziekte) of een hartkwaal hebt
 • (mogelijk) zwanger bent
 • allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastvloeistof of jodium (ontsmettingsstof), latex …
 • een bloedverdunner inneemt

Indien je een verminderde nierfunctie hebt, recent een trombose of hartinfarct doormaakte of een stent werd geïmplanteerd, dien je eerst contact op te nemen met je behandelende arts.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit de volgende fases:

 1. In het operatiekwartier plaatst de verpleegkundige een infuus in de arm. Er wordt antibiotica toegediend om het infectierisico te verminderen. Nadien mag je op je rug op de operatietafel plaatsnemen.
 2. De anesthesist zal via het infuus een lichte verdoving toedienen. Je hartritme, bloeddruk en zuurstof in het bloed worden tijdens de behandeling voortdurend gecontroleerd.
 3. Je huid wordt ontsmet, wat even koud kan aanvoelen. De exacte prikplaats wordt bepaald met behulp van een toestel met X-stralen. Vervolgens wordt je huid lokaal verdoofd. Je zal geleidelijk in slaap vallen. De naald wordt ingebracht tot op de gewenste plaats.
 4. Wanneer de naald op de juiste plaats zit, maakt de anesthesist je terug wakker om een test uit te voeren ter bevestiging van de correcte positie. Het is de bedoeling om de ‘zinderingen’ te voelen in de regio waar je normaal pijn hebt.
 5. Wanneer de arts tevreden is over de positie van de naald zal de anesthesist je opnieuw in slaap brengen. Met behulp van een radiofrequente stroom, wordt gedurende drie keer 60 seconden een warmte opgewekt van 60°C. Dit zal de pijngeleiding van de zenuwen uitschakelen.
 6. Wanneer de behandeling klaar is, word je opnieuw wakker gemaakt.
 7. Na de behandeling word je naar de ontwaakzaal gebracht. we controleren je bloeddruk, hartslag en pijn. Indien nodig wordt een extra pijnstiller toegediend. Wanneer je je goed voelt, mag je terug naar je kamer. Je blijft een nacht in het ziekenhuis. De volgende ochtend komt de arts ter controle langs. Wanneer alles in orde is, mag je naar huis. Je krijgt bij ontslag een controle-afspraak om het resultaat van de behandeling te bespreken. Meestal kan je de medicatie die je voordien innam voor je pijn vlot afbouwen en stoppen.

Brochure

Brochure

In onderstaande brochure vind je meer uitleg over:

 • blokkade van de aangezichtszenuw
 • mogelijke bijwerking en complicaties

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Decaigny Veronique