AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Baerveldt glaucoom implant

Wat is het?

Wat is het?

Glaucoom is een oogziekte waarbij de vezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan, meestal door een verhoogde oogdruk. Baerveldt glaucoom implant is een glaucoomoperatie met als doel de oogdruk te verlagen en zo het gezichtsveld en de gezichtsscherpte zoveel mogelijk te behouden, niet om die te verbeteren. Dat lukt bij ongeveer 75% van de patiënten.

Een verdere achteruitgang van het gezichtsveld kan zelden volledig worden gestopt. Los van achteruitgang door glaucoom komt dit onder meer door het verdere leeftijdsgebonden verlies van zenuwvezels. Het zicht verbetert niet en er is geen herstel van beschadigde zenuwcellen.

Aanvullende oogdrukverlagende oogdruppels blijven bij circa 75% van de patiënten ook na de operatie nodig (hetzij kort na de operatie, hetzij gedurende enkele jaren). Bij een deel van de patiënten is later (soms na jaren) een heroperatie niet te vermijden wegens falen van de implant. Het plaatsen van een tweede implant behoort in de minderheid van de gevallen tot de mogelijkheden.

Het definitieve resultaat van deze ingreep wordt pas ten vroegste na 6 maand verwacht.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

De operatie zelf

Een glaucoomoperatie gebeurt onder gehele of plaatselijke verdoving.

Het Baerveldt drainage-implant bestaat uit een kunststof buisje met daaraan een siliconen plaatje. Het buisje wordt in de voorste of achterste voorkamer geplaatst. Aan de buitenkant van het oog wordt dit bedekt met een stukje donor-oogwit dat op het oog wordt vastgehecht.

De operatie duurt ongeveer een uur en eindigt vaak met een injectie van ontstekingsremmend medicijn aan de onderzijde van het oog. Dit kan je nog enige tijd zien zitten als een wit gebiedje.

Na de operatie

Wanneer je in de spiegel kijkt, kan je na de operatie aan de bovenzijde van het oog het donor-oogwit zien zitten als een klein wit rechthoekje. Het buisje wordt dichtgebonden met een hechting die na ongeveer zes tot acht weken vanzelf oplost. Het plaatje zelf wordt onzichtbaar achteraan op het oogwit geplaatst. Het lichaam maakt als reactie hierop bindweefsel aan om het plaatje heen. De vorming van dit bindweefsel duurt ongeveer zes weken. Het bindweefsel zorgt uiteindelijk voor een bepaalde tegendruk, zodat er niet teveel kamerwater uit het oog wordt afgevoerd, waardoor een te lage druk kan ontstaan. Als het buisje na 6 tot 8 weken opengaat, wordt het kamerwater via het buisje afgevoerd naar het door bindweefsel omgeven plaatje. De oogdruk verlaagt.

Postoperatieve controles

De dag na de operatie vindt de eerste controle plaats in het ziekenhuis. Hierbij wordt het geopereerde oog bekeken en de oogdruk gemeten. Over het algemeen houden we onderstaande controlemomenten aan:

  • 1 week na de operatie
  • 3-4 weken na de operatie
  • 2-3 maanden na de operatie

De eerste afspraak en de afspraak na 1 week en na 3-4 weken plannen we doorgaans preoperatief. Ze zijn immers van cruciaal belang.

Ongemakken en risico's

Ongemakken en risico's

Na de operatie heb je niet of nauwelijks pijn aan jouw oog. Het plaatsen van een drainage-implant is wel ingrijpend, waardoor je te maken kunt hebben met een te hoge of te lage of andere oogheelkundige klachten en problemen. De eerste maanden na de operatie zal je het oog heel vaak moeten druppelen, zelfs vaker dan daarvoor. De eerste weken tot maanden na de operatie zie je mogelijks minder goed dan voordien.

De meest voorkomende ongemakken en risico's bij deze glaucoomoperatie zijn:

  • Dubbelzien
  • Troebel worden van het hoornvlies
  • Verminderd gezichtsvermogen
  • Te hoge oogdruk
  • Te lage oogdruk
  • Blootliggend buisje
  • Vervormen van de pupil onder invloed van het buisje

Zoals iedere operatie brengt ook het plaatsen van een drainage-implant risico's zoals zichtverlies ten gevolge van een bloeding of infectie met zich mee. Gelukkig is de kans hierop zeer klein.

Meer uitgebreide informatie rond de voorbereiding op, nazorg na en ongemakken of risico's ten gevolge van deze glaucoomoperatie kan je lezen in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vanwynsberghe David