Onderzoeken & behandelingen

Arterio-veneuze fistel

Wat is het?

Wat is het?

De arterio-veneuze fistel of AV-fistel is een onderhuidse verbinding tussen een slagader (arterie) en een ader (vene), die door middel van een kleine heelkundige ingreep wordt gemaakt. De AV-fistel is na plaatsing nog niet onmiddellijk bruikbaar. Hij moet als het ware nog wat aanrijpen (= ontwikkelen), d.w.z. dat het bloedvat breder moet worden en een stevige wand moet krijgen. Meestal is de AV-fistel bruikbaar na 4 tot 6 weken.

Indien je eigen bloedvaten niet geschikt zijn om een AV-fistel aan te leggen, kan de chirurg besluiten om een kunstbloedvat te gebruiken. Dit is een speciaal ontworpen bloedvat dat op een slagader en een ader wordt aangesloten, zodat op deze manier een verbinding wordt gelegd tussen deze beide bloedvaten. Door middel van een operatie wordt het kunststofbloedvat in de onderarm geplaatst. Vaak wordt het kunststofbloedvat in een lus aangelegd, maar dit kan ook rechtlijnig verlopen.

Verloop van de ingreep

Verloop van de ingreep

Voorbereiding op de ingreep

Tijdens de consultatie bij de vaatchirurg wordt bepaald aan welke arm een AV-fistel kan worden aangelegd. De keuze gebeurt op basis van de toestand van de bloedvaten in je arm en of je rechts-of linkshandig bent. Indien je eigen bloedvaten niet geschikt zijn om een AV-fistel te maken, kan gekozen worden voor een kunststofbloedvat. De AV-fistel wordt aangelegd aan de pols, of indien dit niet mogelijk is, aan de onderarm of elleboog. Deze verbinding wordt operatief aangelegd onder een lichte algemene verdoving of zo mogelijk onder een plaatselijke verdoving.
Tijdens deze consultatie wordt de datum van de ingreep vastgelegd. Je zal meestal voor 1 nacht in het ziekenhuis opgenomen worden. Indien je bloedverdunnende medicatie neemt zal de arts je meedelen hoe de dosis van deze medicatie moet aangepast worden.

De ingreep zelf

De operatie gebeurt onder lichte algemene verdoving of zo mogelijk onder plaatselijke verdoving. Na de operatie verblijf je nog even in de recovery (=ontwaakzaal).

Na de ingreep

Na de operatie heb je een wonde aan de arm. De wondranden worden door middel van hechtingen bij elkaar gehouden, zodat ze weer goed tegen elkaar kunnen groeien. Soms wordt er een wonddrain aangebracht. Dat is een soort buisje waardoor bloed en wondvocht kan worden afgevoerd. De eerste dagen na de operatie kunnen de hand en de onderarm eventueel gezwollen zijn. Als je in bed ligt kun je de onderarm iets hoger leggen op een kussen. De hechtingen worden na een tiental dagen verwijderd. Gedurende deze periode moet je de wonde droog houden.

Tijdens elke consultatie bij de nefroloog of tijdens je aanwezigheid op de dialyseafdeling, zal je fistelarm uitwendig geobserveerd worden en zal er gecontroleerd worden of er voldoende bloeddoorstroming in je AV-fistel aanwezig is. Als de AV-fistel voldoende ontwikkeld is (± na 6 weken) en er zich geen ontstekingen, kwetsuren of huiduitslag voordoen kan de AV-fistel voor de 1e maal aangeprikt worden.

Brochure

Brochure

Meer info over het arterio-veneuze fistel, het aanprikken van het fistel en mogelijke complicaties vind je in de brochure hieronder.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties
Nefrologie

Laatste publicatiedatum: 17/05/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. De Vleeschouwer Mieke