AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Arterio-veneuze fistel

Wat is het?

Wat is het?

De arterio-veneuze fistel of AV-fistel is een onderhuidse verbinding tussen een slagader (arterie) en een ader (vene), die door een kleine heelkundige ingreep wordt gemaakt.

De AV-fistel is na plaatsing nog niet onmiddellijk bruikbaar. Hij moet als het ware nog wat aanrijpen (= ontwikkelen). Het bloedvat moet breder worden en een stevige wand krijgen. Meestal is de AV-fistel bruikbaar na 4 tot 6 weken.

Indien je eigen bloedvaten niet geschikt zijn om een AV-fistel aan te leggen, kan de chirurg besluiten om een kunstbloedvat te gebruiken. Dat is een speciaal ontworpen bloedvat dat op een slagader en een ader wordt aangesloten. Zo kan een verbinding worden gelegd tussen deze beide bloedvaten. Met een operatie wordt het kunststofbloedvat in de onderarm geplaatst. Vaak wordt het kunststofbloedvat in een lus aangelegd, maar het kan ook rechtlijnig verlopen.

Verloop van de ingreep

Verloop van de ingreep

Voorbereiding op de ingreep

Tijdens de consultatie bij de vaatchirurg wordt bepaald aan welke arm een AV-fistel kan worden aangelegd. De keuze hangt af van:

  • de toestand van de bloedvaten in je arm
  • of je rechts-of linkshandig bent.
  • Indien je eigen bloedvaten niet geschikt zijn om een AV-fistel te maken, kan gekozen worden voor een kunststofbloedvat (zie hierboven). De AV-fistel wordt aangelegd aan de pols, of indien dit niet mogelijk is, aan de onderarm of elleboog. Deze verbinding wordt operatief aangelegd onder een lichte algemene verdoving of zo mogelijk onder een plaatselijke verdoving.

Tijdens de consultatie wordt de datum van de ingreep vastgelegd. Je zal meestal voor 1 nacht in het ziekenhuis opgenomen worden. Indien je bloedverdunnende medicatie neemt zal de arts je meedelen hoe de dosis van deze medicatie moet aangepast worden.

De ingreep zelf

De operatie gebeurt onder lichte algemene verdoving of zo mogelijk onder plaatselijke verdoving. Na de operatie verblijf je nog even in de recovery (=ontwaakzaal).

Na de ingreep

Na de operatie heb je een wonde aan de arm. De wondranden worden door hechtingen bij elkaar gehouden. Zo kunnen ze weer goed tegen elkaar groeien.

Soms wordt er een wonddrain aangebracht. Dat is een soort buisje waardoor bloed en wondvocht kan worden afgevoerd.

De eerste dagen na de operatie kunnen de hand en de onderarm eventueel gezwollen zijn. Als je in bed ligt, kun je de onderarm iets hoger leggen op een kussen.

De hechtingen worden na een tiental dagen verwijderd.

Gedurende deze periode moet je de wonde droog houden.

Tijdens elke consultatie bij de nefroloog (nierspecialist) of wanneer je op de dialyseafdeling bent, zal je fistelarm uitwendig bekeken worden. Ook wordt gecontroleerd of er voldoende bloeddoorstroming in je AV-fistel is. Als de AV-fistel voldoende ontwikkeld is (± na 6 weken) en er zich geen ontstekingen, kwetsuren of huiduitslag voordoen, kan de AV-fistel voor de eerste maal aangeprikt worden.

Brochure

Brochure

Meer info over het arterio-veneuze fistel, het aanprikken van het fistel en mogelijke complicaties vind je in de brochure hieronder.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. De Vleeschouwer Mieke