AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Anesthetisch locoregionaal blok

Een anesthetisch locoregionaal blok verdooft het volledige chirurgische gebied. Het lidmaat wordt tijdelijk ‘verlamd’ en verliest dus gevoel en kracht in de verdoofde regio.

Deze vorm van verdoving wordt vaak gebruikt bij:

  • Hand/armchirurgie

De zenuwen ter hoogte van de voorarm (bvb. bij carpal tunnel, springvinger) of de oksel (voor meer uitgebreide ingrepen) worden verdoofd. Afhankelijk van de eventuele pijn na de ingreep zal gekozen worden voor een kort- of langwerkende verdoving zodat de patiënt zich na de ingreep zo comfortabel mogelijk voelt. Gezien dit vaak korte ingrepen zijn, vereisen deze geen algemene verdoving waardoor er een snellere mogelijkheid is tot eten en drinken. Bijkomend kan ook het ontslag uit het ziekenhuis meestal vlotter verlopen.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023