AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Analgetisch locoregionaal blok

Een analgetisch locoregionaal blok dient voor extra comfort onder de vorm van lokale pijnstilling en wordt meestal gecombineerd met een algemene verdoving. Hierdoor wordt de noodzaak tot toediening van zware pijnmedicatie op de ontwaakzaal vermeden. Het verminderde gevoel, dat kan optreden na het inspuiten van lokale pijnstilling, kan tot vijf dagen aanhouden.

Deze vorm van verdoving wordt vaak gebruikt bij:

  • Uitgebreide voet-/onderbeenchirurgie

Dit zenuwblok komt tot stand doordat lokale verdoving wordt ingespoten rond de zenuwbundel net boven de kniekuil. Deze blokkade zorgt voor een zeer goede pijnstilling tijdens alsook de eerste uren tot dagen na de ingreep.

  • Schouderchirurgie

Bepaalde schouderingrepen (prothese, kijkoperatie,...) kunnen pijnlijk zijn. Om deze reden wordt een zenuwblok van de schouder meestal gecombineerd met een algemene verdoving. Deze verdoving wordt voor de ingreep ter hoogte van de hals geplaatst.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023