AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Anatomopathologie

Professionals

Deze informatie is voorzien voor artsen en zorgverleners.

Taken

Taken

Onze voornaamste taken zijn:

 • Weefselonderzoek
 • Cytologie
 • Immunohistochemie
 • Autopsie
 • Actieve deelname aan MOC-vergaderingen. MOC staat voor Multidisciplinair Oncologisch Comité. Op deze MOC's gaan we samen met andere diensten in overleg over de behandeling van onze oncologische patiënten.
 • Samenwerking met laboratoria voor moleculaire diagnostiek en de dienst genetica:
  • FISH-analyse (vb. HER2/Neu; hematologische maligniteiten).
  • Micro-satelliet instabiliteit bij colontumor.
  • k-RAS mutatieanalyse.
  • EGFR-bepalingen colon- en longtumoren.
  • Moleculair pathologisch onderzoek.
  • Immunofluorescentie en elektronenmicroscopie nierbiopten.
  • PCR HPV-bepaling op cervicovaginale uitstrijkjes.

Laboratoriumgids

Laboratoriumgids

Je kan hier de laboratoriumgids van de dienst anatomopathologie raadplegen.