AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Urethradivertikel

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een urethradivertikel is een uitstulping van de plasbuis in het weefsel rondom de plasbuis. De binnenbekleding van het urethradivertikel is dezelfde als de binnenbekleding van de plasbuis.

De meeste urethradivertikels komen voor bij vrouwen. Over de oorsprong van deze divertikels bestaat discussie, maar men neemt aan dat ze geleidelijk groeien vanuit een bestaand minuscuul kliertje dat uitmondt in de plasbuis zelf. Andere, mindere frequente oorzaken zouden een kwetsuur van de plasbuis door bevalling of door blaassondage zijn. Sommige divertikels zouden dan weer aangeboren zijn.

Symptomen

Vele urethradivertikels zijn symptoomloos. Sommige dames met een urethradivertikel hebben pijn en last van urine-incontinentie. Een urethradivertikel kan de oorzaak zijn van steeds terugkerende infecties van de urinewegen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Een urethradivertikel herkent men hoofdzakelijk op basis van de klachten en door een lichamelijk onderzoek: soms is tijdens het plassen een zwelling ter hoogte van de voorwand van de vagina zichtbaar.

Ook onderzoeken zoals een MRI-scan van de blaas en de plasbuis kunnen de diagnose bevestigen.

De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de uitstulping (urethraplicatie).

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip