AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Schildklierkanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De schildklier

De schildklier produceert schildklierhormonen uit jodium en tyrosine. Het schildklierhormoon stimuleert de stofwisseling en de groei.

Schildklierkanker

Er is sprake van schildklierkanker als er in de schildklier een kwaadaardig gezwel ontstaat. Het belangrijkste symptoom bij schilkdlierkanker is een zwelling of knobbeltje in de hals:

  • papillaire schildklierkanker
  • folliculaire schildklierkanker
  • medullaire schildklierkanker
  • anaplastische schildklierkanker

De papillaire en folliculaire vorm van schildklierkanker komen het meeste voor, samen vormen zij zo'n 90% van alle schildklierkankers.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

Bij vaststelling van een verdacht knobbeltje op echografie wordt zo nodig een aanvullende punctie van het knobbeltje voorzien om verdere diagnostiek mogelijk te maken en het verdere beleid uit te stippelen. De behandeling van de schildklierkanker kan bestaan uit oncologische chirurgie of radio-actief jodium.

Als er een vermoeden van kwaardaardigheid is, wordt een operatie en eventueel een bijkomende behandeling met radio-actief jodium gepland.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024