AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Pancreatitis

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De pancreas is een klier die zich bevindt in het middenste gedeelte van de bovenbuik, achter de maag. Deze klier produceert verscheidene stoffen die belangrijk zijn voor de vertering van het voedsel en voor het regelen van het bloedsuiker gehalte.

Een ontsteking van de pancreas noemt men een pancreatitis. Deze ontsteking kan zich op twee manieren presenteren: acuut (= plots, onaangekondigd) en chronisch (= meer langdurig en/of steeds terugkerend).

Oorzaken

De twee meest voorkomende oorzaken van een acute pancreatitis zijn galstenen en alcoholgebruik (de hoeveelheid alcohol varieert van persoon tot persoon).

Galstenen kunnen een pancreatitis veroorzaken wanneer zij uit de galblaas geraken en zo komen vast te zitten in de hoofdgalweg.

De meest frequente oorzaak van een chronische pancreatitis is overmatig alcoholgebruik.

Symptomen

Bijna altijd gaan beide vormen van pancreatitis gepaard met hevige pijnklachten in de bovenbuik, soms uitstralend naar de rug. Ook braken, koorts en geelzucht kunnen symptomen zijn van deze ontsteking.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

De behandeling van een pancreatitis bestaat in eerste instantie uit het wegnemen van de oorzaak: in het geval van galwegstenen impliceert dit meestal het uitvoeren van een ERCP al of niet gevolgd door een wegname van de galblaas. Indien alcohol aan de basis ligt van de ontsteking kan deze voorkomen worden door het gebruik van alcohol te stoppen. Vaak dienen mensen met een pancreatitis gehospitaliseerd te worden voor behandeling.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els