AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Niet-ingedaalde teelbal

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Wanneer een mannelijke foetus zich in de uterus van de moeder bevindt, ontstaan de teelballen in zijn buik. Naarmate de foetus groeit, dalen deze teelballen geleidelijk af naar de onderbuik. Vervolgens 'duwen' zij zich doorheen het lieskanaal om zo rondom de tijd van de geboorte op hun plaats van bestemming, in de balzak, aan te komen.

Bij 1% van de jongens in hun eerste levensjaar is er sprake van een niet-ingedaalde teelbal. De teelbal bevindt zich dan in de buikholte, in het lieskanaal of net boven de balzak.

Een belangrijk onderscheid dat moet gemaakt worden, is het verschil tussen een retractiele teelbal en een echte niet-ingedaalde teelbal. In het geval van een retractiele teelbal heeft de teelbal het volledige traject tot in de balzak afgelegd, maar verdwijnt hij soms naar boven, richting lieskanaal. Een niet-ingedaalde teelbal is nooit in de balzak geraakt.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt door klinisch onderzoek of door middel van echografie gesteld.

Bij blijvende twijfel over de locatie van de niet-ingedaalde teelbal kan een kijkoperatie in de buik aangewezen zijn.

Indien beide teelballen niet-ingedaald blijken te zijn, is een bloedtest (HCG-stimulatietest) aangewezen.

Behandeling

Een retractiele teelbal behoeft geen chirurgische behandeling, in tegenstelling tot de echte niet-ingedaalde teelbal die chirurgisch in de balzak moet worden geplaatst. Voor het einde van het 2de levensjaar dient de teelbal naar de balzak verplaatst te worden. Dit gebeurt door middel van een operatie onder narcose die orchidopexie genoemd wordt.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip