AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een navelbreuk of een hernia umbilicalis is een uitpuiling van het buikvlies (peritoneum) op een zwakke plaats in de buikwand ter hoogte van de navel. Tijdens het foetale leven in de buik van de moeder doorkruist de navelstreng de buikspieren van de foetus. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt en sterft die af. De wonde in de navel geneest maar de navel blijft gedurende het leven toch een zwakke plaats in de buikwand.

Vandaag worden er erg veel ingrepen in de buik met een kijkoperatie uitgevoerd zoals appendix, galblaas, liesbreuk ... Soms ontstaat op deze plaats van de kijkoperatie een navelbreuk, zelfs al is de opening op het einde van de kijkoperatie dichtgenaaid. Deze navelbreuken zijn per definitie kleine littekenbreuken maar worden behandeld op dezelfde manier als spontane navelbreuken.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Moet elke navelbreuk behandeld worden?

Absoluut niet! Vele navelbreuken veroorzaken weinig of geen klachten. Veel mensen hebben een kleine navelbreuk maar weten het zelf niet. Navelbreuken kunnen levenslang heel klein blijven zonder klachten te veroorzaken. Het zou dus zeker van overbehandeling getuigen om alle navelbreuken te herstellen. Anderzijds is het zo dat sommige mensen met een pijnlijke en steeds groter wordende navelbreuk blijven lopen omdat zij angst hebben voor een operatie. Hierdoor kan het gebeuren dat bepaalde mensen zich melden bij onze dienst met hele grote navelbreuken.

Een navelbreuk die veel pijn doet en een zwelling vertoont die niet kan worden weggeduwd, is een urgentie. Deze zogenaamde "ingeklemde navelbreuk" kan immers darmstructuren bevatten die kunnen afsterven door afsnoering van de bloedvoorziening. Deze patiënten dienen zich onmiddellijk naar de dienst Spoedgevallen te begeven en indien daar de navelbreuk ook niet kan worden teruggeduwd, zal deze dringend geopereerd moeten worden. Toch is een ingeklemde navelbreuk eerder zeldzaam en worden meer dan 90% van de patiënten geopereerd in niet-urgente omstandigheden.

Behandeling

Lees hier meer over de verschillende behandelingen: Navelbreukherstel.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Herniacentrum
Algemene chirurgie

Kostenraming

Kostenraming

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Pletinckx Pieter