AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Navelbreukherstel

Wat is het?

Wat is het?

Navelbreuken kleiner dan één cm kunnen eventueel gewoon dichtgenaaid worden. Grotere breuken worden best verstevigd met een prothese of 'netje'.

Het aanbrengen van deze prothese kan via een open ingreep of via een kijkoperatie gebeuren.

Soorten behandelingen

Bij grotere navelbreuken, littekenbreuken na laparoscopie of bij recidiefnavelbreuken (= terugkerende navelbreuk) kiezen we in het Herniacentrum Maria Middelares Gent meestal voor een laparoscopische navelbreukoperatie (kijkoperatie). Soms is er echter een goede reden om de ingreep op klassieke wijze uit te voeren en dat zal de chirurg dan ook zo met jou bespreken tijdens de preoperatieve consultatie.

Bij een navelbreukherstel met een kijkoperatie kan een grote prothese worden geplaatst. Belangrijk is dat de prothese goed aan de buikwand wordt vastgemaakt met 'nietjes'. Deze nietjes zullen de prothese aan de buikspieren vasthaken. Dit kan in de eerste periode na de operatie vrij veel pijn doen, zeker wanneer je niest of hoest, want dan spannen de buikspieren op. Belangrijk is dus een goede pijnstilling de eerste dagen na laparoscopisch navelbreukherstel.

Voor een laparoscopisch navelbreukherstel wordt een prothese gebruikt die aan één kant zacht is en vergroeiingen met de darmen tegengaat. Je chirurg kan je bij de preoperatieve consultatie zo'n netje tonen indien je dat wenst.

In september 2016 startte het Herniacentrum Maria Middelares Gent als eerste Europese centrum met het aanbieden van robotgeassisteerd laparoscopisch herniaherstel. Dat gebeurde na een uitgebreide opleiding in de Verenigde Staten. De ingreep is in essentie dezelfde als met traditionele laparoscopie. Het verschil ligt in het feit dat de chirurg de instrumenten en de camera vanuit een console hanteert. In het Herniacentrum Maria Middelares Gent maken we hiervoor gebruik van de nieuwste generatie robot Intuitive DaVinci Xi. Intussen is dr. Muysoms opleider voor Europese chirurgen. Samen met andere chirurgen die een robotgeassisteerde navelbreukherstel uitvoeren, werd een innovatieve techniek ontwikkeld in het Herniacentrum Maria Middelares Gent. De prothese wordt niet in de buik, maar tussen de verschillende spierlagen, geplaatst. Deze nieuwe techniek die TARUP (trans abdominal reromuscular umbilical prosthesis) wordt genoemd, behoudt de voordelen van de kijkoperatie. Daarenboven vermijdt de techniek het plaatsen van een prothese in contact met de darmen en de pijnlijke fixatie van de prothese met nietjes.

In het Herniacentrum Maria Middelares Gent kiezen we voornamelijk voor een open ingreep. Dat gebeurt direct via de navel voor breuken met een diameter minder dan twee cm.

Voor een open navelbreukherstel maken we meestal gebruik van een ronde navelbreukprothese die via de navel onder de buikspieren wordt geplaatst. Daarbij is de maximale grootte van het netje 8,4 cm diameter. Aangezien de meeste netjes na een tijdje wat gaan krimpen, is zo'n Ventral Patch niet aan te raden bij breuken groter dan 2 cm.

Bij grotere breuken zal een kijkoperatie worden voorgesteld.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Een navelbreukoperatie is over het algemeen een veilige operatie en ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

Bloeduitstortingen, wondinfectie en open komen van de wondjes.Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.
Nabloeding in de buikwand of aan de navel; soms is een heroperatie noodzakelijk.Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ..
Ontsteking van de prothese.Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.
Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan.Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone.


Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:


Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Ze zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.

Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een navelbreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is de kans op een recidief navelbreuk kleiner. Toch is het niet steeds vermijdbaar. Het is immers zo dat de netjes wat kunnen krimpen en dat de zone van buikwandverzwakking rondom te navel kan uitbreiden. Daardoor zal op termijn ongeveer 10% van de patiënten een nieuwe breuk rondom de navel ontwikkelen. Vaak is deze klein en moet er geen tweede ingreep worden uitgevoerd. Als deze nieuwe navelbreuk echter groot wordt of pijn doet, zal een nieuw herstel nodig zijn met een grotere prothese. Ongeveer 1 op de 20 patiënten (5%) zal in de tien jaar na het navelbreukherstel een tweede ingreep dienen te ondergaan.

Nazorg

Nazorg

Navelbreukoperaties kunnen bij de meeste patiënten in dagkliniek worden uitgevoerd. Indien nodig zal een hospitalisatie met overnachting worden voorzien.

Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk na de operatie weer actief bent en veel beweegt.

Te vermijden gedurende drie weken:

  • het tillen van zware lasten
  • intensieve sportbeoefening.

Je zal ook een buikband meekrijgen die je in de eerste weken als ondersteuning kan dragen. Na de controleraadpleging bij de chirurg, drie weken na de operatie, zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Na ontslag uit het ziekenhuis:

  • Ga tien dagen na de operatie bij je huisarts langs voor een wondcontrole en om hechtingen te laten verwijderen. Uiteraard kan je (of je huisarts) bij problemen ook steeds met onze dienst contact opnemen.

Hoeveel kost een navelbreukoperatie?

Hoeveel kost een navelbreukoperatie?

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen zoals het netje. Er wordt ook een supplement op de erelonen aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer.

Voer een kostenraming uit onderaan de pagina.

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024