AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Navelbreukherstel

Wat is het?

Wat is het?

Navelbreuken kleiner dan één cm kunnen eventueel gewoon dichtgenaaid worden maar grotere breuken worden toch best verstevigd met een prothese of “netje”. Het aanbrengen van deze prothese kan via een open ingreep of via een kijkoperatie gebeuren.

Soorten behandelingen

Soorten behandelingen

Laparoscopisch navelbreukherstel

Bij grotere navelbreuken, littekenbreuken na laparoscopie of bij recidiefnavelbreuken (= terugkerende navelbreuk) kiezen we in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent meestal voor een laparoscopische navelbreukoperatie. Soms is er echter een goede reden om de ingreep op klassieke wijze uit te voeren en dat zal de chirurg dan ook zo met jou bespreken tijdens de preoperatieve consultatie.

Bij een navelbreukherstel met een kijkoperatie kan een grote prothese worden geplaatst. Belangrijk is dat de prothese goed aan de buikwand wordt vastgemaakt doormiddel van "nietjes". Deze nietjes zullen de prothese aan de buikspieren vasthaken en dit kan in de eerste periode na de operatie vrij veel pijn doen, zeker wanneer je niest of hoest, want dan spannen de buikspieren op. Belangrijk is dus een goede pijnstilling de eerste dagen na zo'n laparoscopisch navelbreukherstel.

Voor een laparoscopisch navelbreukherstel wordt een prothese gebruikt die aan één kant zacht is en vergroeiingen met de darmen tegengaat. Jouw chirurg kan je bij de preoperatieve consultatie zo'n netje tonen indien je dat wenst.

Robot geassisteerd laparoscopisch navelbreukherstel

In September 2016 startte het Hernia Centrum Maria Middelares Gent als eerste Europese centrum met het aanbieden van robot geassisteerd laparoscopisch hernia herstel. Dit gebeurde na een uitgebreide opleiding in de Verenigde Staten waar inmiddels 5% van alle navelbreukoperaties bij volwassenen robot geassisteerd worden uitgevoerd.

De ingreep is in essentie dezelfde als met traditionele laparoscopie, maar de instrumenten en de camera worden vanuit een console door de chirurg gehanteerd.
In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent maken we hiervoor gebruik van de nieuwste generatie robot Intuitive DaVinci Xi en intussen is dr. Muysoms opleider voor Europese chirurgen in deze nieuwste innovatie in de buikwandchirurgie. Samen met andere chirurgen die een robot geassisteerde navelbreukherstel uitvoeren, werd een innovatieve techniek ontwikkeld in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent waarbij de prothese niet in de buik maar tussen de verschillende spierlagen wordt geplaatst. Deze nieuwe techniek die TARUP (trans abdominal reromuscular umbilical prosthesis) werd genoemd, behoudt de voordelen van de kijkoperatie, maar vermijdt het plaatsen van een prothese in contact met de darmen en de pijnlijke fixatie van de prothese met nietjes.

Open navelbreukherstel

In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent kiezen we voornamelijk voor een open ingreep direct via de navel voor breuken met een diameter minder dan twee cm. Bij grotere breuken zal een laparoscopische ingreep worden voorgesteld. Voor een open navelbreukherstel maken we meestal gebruik van een ronde navelbreukprothese die via de navel onder de buikspieren wordt geplaatst. Hierbij is de maximale grootte van het netje 8,4 cm diameter. Aangezien de meeste netjes na een tijdje wat gaan krimpen is zo'n Ventral Patch niet aan te raden bij breuken groter dan 2 cm.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Een navelbreukoperatie is over het algemeen een veilige operatie en ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

 • Bloeduitstortingen, wondinfectie en open komen van de wondjes.
 • Nabloeding in de buikwand of aan de navel; soms is een heroperatie noodzakelijk.
 • Ontsteking van de prothese.
 • Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan.
 • Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.
 • Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ..
 • Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.
 • Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone.

Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:

 • Vochtophoping

  Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Ze zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.
 • Bloeduitstorting

  Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een navelbreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is de kans op een recidief navelbreuk kleiner maar toch niet steeds vermijdbaar. Het is immers zo dat de netjes die we gebruiken wat kunnen krimpen en dat de zone van buikwandverzwakking rondom te navel kan uitbreiden. Hierdoor zal op termijn ongeveer 10% van de patiënten een nieuwe breuk rondom de navel ontwikkelen. Vaak is deze klein en moet er geen tweede ingreep worden uitgevoerd. Als deze nieuwe navelbreuk echter groot wordt en/of pijn doet zal een nieuw herstel nodig zijn met een grotere prothese. Ongeveer 1 op 20 patiënten (5%) zal in de tien jaar na het navelbreukherstel een tweede ingreep dienen te ondergaan.

Nazorg

Nazorg

Navelbreukoperaties kunnen bij de meeste patiënten in dagkliniek worden uitgevoerd. Indien nodig zal een hospitalisatie met overnachting worden voorzien. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk na de operatie weer actief bent en veel beweegt. Wel raden we je aan om gedurende een drietal weken het tillen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening. Je zal ook een buikband meekrijgen die u in de eerste weken als ondersteuning kan dragen.
Na de controleraadpleging bij de chirurg, drie weken na de operatie, zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.
Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen wij je vragen tien dagen na de operatie bij je huisarts langs te gaan voor een wondcontrole en om hechtingen te laten verwijderen. Uiteraard kan je (of je huisarts) bij problemen ook steeds met onze dienst contact opnemen.

Hoeveel kost een navelbreukoperatie?

Hoeveel kost een navelbreukoperatie?

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. De rekening zal je via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen zoals het netje.
Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer. In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meerpersoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties
Herniacentrum
Algemene chirurgie

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@azmmsj.be om deze raming op te maken.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Pletinckx Pieter