AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Meatusstenose

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Wanneer het uiteinde van de monding van de plasbuis vernauwd is, spreekt men van een meatusstenose. De aandoening kan aangeboren zijn, maar ook het gevolg zijn van een ongeval, infectie of een huidaandoening.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Aan de hand van twee onderzoeken kan de diagnose meatusstenose met zekerheid gesteld worden:

  • Uroflowmetrie: hierbij wordt de straalkracht gemeten. Een vernauwing van de plasbuis geeft typische afwijkingen bij uroflowmetrie.
  • Cysto-urethroscopie: met een flexibele lens en camera kan de plasbuis inwendig geïnspecteerd worden en de vernauwing opgespoord worden.

Behandeling

  • Dilatatie van de vernauwing. Eventueel kan de patiënt dit zelf aanleren.
  • Insnijden van de vernauwing met een chirurgisch mesje (urethrotoom). Dit vereist een algemene verdoving of een ruggeprik.
  • Wanneer de vernauwing te frequent terugkomt, is een urethraplastie aan te bevelen. Hierbij wordt de vernauwing niet gewoon ingesneden, maar probeert men het littekenweefsel te vervangen door ander, gezond weefsel om zo de kans op herval te verkleinen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip