AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Littekenbreuk

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een littekenbreuk of een hernia cicatricalis is een uitpuiling van het buikvlies (peritoneum) op een zwakke plaats in een litteken van een voorgaande buikoperatie.

Een belangrijk deel van de patiënten krijgt op termijn een hernia op het litteken, ook al wordt een insnijding correct gesloten. Daarvoor zijn verschillende risicofactoren: overgewicht, rookgedrag, ontsteking en infectie van de wonde. Ook zonder risicofactoren kan een littekenbreuk optreden. Zelfs op de plaats van de kleine incisie van kijkoperaties kunnen littekenbreuken (trocarhernia) voorkomen.

Moet elke littekenbreuk behandeld worden?

Absoluut niet! Vele littekenbreuken veroorzaken weinig of geen klachten. Heel wat mensen hebben een kleine littekenbreuk, zonder het zelf te weten. Anderzijds is het zo dat sommige mensen met een pijnlijke en steeds groter wordende littekenbreuk blijven lopen, omdat zij angst hebben voor een operatie. Daardoor melden bepaalde mensen zich aan bij onze dienst met hele grote littekenbreuken.

Een littekenbreuk die veel pijn doet en een zwelling vertoont die niet kan worden weggeduwd, is een urgentie. Deze 'ingeklemde littekenbreuk' kan immers darmstructuren bevatten die kunnen afsterven doordat de bloedvoorziening wordt afgenoerd. Kom dus in dat geval onmiddellijk naar de dienst spoedgevallen. Indien de navelbreuk daar ook niet kan worden teruggeduwd, zal deze dringend geopereerd moeten worden. Een ingeklemde littekenbreuk blijft eerder zeldzaam. Meer dan 90% van de patiënten worden geopereerd in niet-urgente omstandigheden.

Behandeling

Lees meer over de verschillende behandelingen: Littenbreukherstel.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024