AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Littekenbreukherstel

Littekenbreuken bij volwassenen worden best hersteld met een prothese of 'netje'. Het aanbrengen van deze prothese kan via een open ingreep of een kijkoperatie gebeuren.

De grootte en ligging van een littekenbreuk is erg verschillend. Diverse factoren zullen bepalen welke operatiemethode bij meest aangewezen is.

Soorten behandelingen

Soorten behandelingen

Laparoscopisch littekenbreukherstel

Bij de meeste littekenbreuken waarvan we denken dat we de opening in de buikwand (breukpoort) zullen kunnen sluiten, kiezen we in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent voor een laparoscopische littekenbreukoperatie.

Bij grote littekenbreuken waarvan de breukpoort niet met een kijkoperatie kan worden gesloten of om een andere goede reden, kan de voorkeur uitgaan naar een open ingreep op klassieke wijze.

Je chirurg zal dat met je bespreken tijdens de preoperatieve consultatie.

Bij een littekenbreukherstel met een kijkoperatie kan een grote prothese worden geplaatst. Belangrijk is dat de prothese goed aan de buikwand wordt vastgemaakt door middel van "nietjes". Deze nietjes zullen de prothese aan de buikspieren vasthaken. Dit kan in de eerste periode na de operatie vrij veel pijn doen, zeker wanneer je niest of hoest, want dan spannen de buikspieren op. Een goede pijnstilling de eerste dagen na de ingreep is dus erg belangrijk. Voor een laparoscopisch littekenbreukherstel wordt een prothese gebruikt die aan één kant zacht is en vergroeiingen met de darmen tegengaat.

Robotgeassisteerd laparoscopisch littekenbreukherstel

In September 2016 startte het Hernia Centrum Maria Middelares Gent als eerste Europese centrum met het aanbieden van robot geassisteerd laparoscopisch hernia herstel. Dit gebeurde na een uitgebreide opleiding in de Verenigde Staten. De ingreep is in essentie dezelfde als met traditionele laparoscopie, maar de instrumenten en de camera worden vanuit een console door de chirurg gehanteerd.

Klik hier voor meer informatie.

Open littekenbreukherstel

Bij littekenbreuken die wegens hun grootte of ligging niet in aanmerking komen voor een voor een laparoscopisch herstel zal een open techniek worden uitgevoerd. Daarbij wordt een grote prothese geplaatst tussen de verschillende spierlagen, volgens de techniek van Rives-Stoppa of met een TAR operatie (Transversus Abdominus Release).

Wat zijn de complicaties van een littekenbreukherstel?

Wat zijn de complicaties van een littekenbreukherstel?

Een littekenbreukoperatie is over het algemeen een veilige operatie en ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

 • Bloeduitstortingen, wondinfectie en open komen van de wondjes.
 • Nabloeding in de buikwand of aan de navel; soms is een heroperatie noodzakelijk.
 • Ontsteking van de prothese.
 • Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan.
 • Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.
 • Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ...
 • Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.
 • Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone.

Nevenwerkingen

Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:

 • Vochtophoping

  Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Ze zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.
 • Bloeduitstorting

  Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een littekenbreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is de kans op een recidief littekenbreuk kleiner maar toch niet steeds vermijdbaar. Het is immers zo dat de netjes die we gebruiken wat kunnen krimpen en dat de zone van buikwandverzwakking rondom het litteken kan uitbreiden. Hierdoor zal op termijn ongeveer 20% van de patiënten een nieuwe breuk rondom het litteken ontwikkelen. Vaak is deze klein en moet er geen tweede ingreep worden uitgevoerd.
Als deze nieuwe littekenbreuk echter groot wordt en/of pijn doet zal een nieuw herstel nodig zijn met een grotere prothese. Ongeveer 3 op 20 patiënten (15%) zal in de tien jaar na het littekenbreukherstel een tweede ingreep dienen te ondergaan.

Nazorg

Nazorg

Kleinere littekenbreukoperaties kunnen bij de meeste patiënten in dagkliniek worden uitgevoerd. Maar voor de grotere littekenbreuken zal een hospitalisatie met overnachting worden voorzien. De opnameduur is sterk afhankelijk van de grootte van de breuk en/of de ingreep met een kijkoperatie kon worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk na de operatie weer actief bent en veel beweegt. Wel raden we aan om gedurende een drietal weken het tillen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening. Na de controleraadpleging bij de chirurg, drie weken na de operatie, zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Je zal ook een buikband meekrijgen die je in de eerste weken als ondersteuning kan dragen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen wij je vragen tien dagen na de operatie bij jouw huisarts langs te gaan voor een wondcontrole en om hechtingen te laten verwijderen. Uiteraard kan je of je huisarts bij problemen ook steeds met onze dienst contact opnemen.

Hoeveel kost een littekenbreukoperatie?

Hoeveel kost een littekenbreukoperatie?

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. De rekening zal je via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen, zoals het netje.

Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer. In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meerpersoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend.

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024