AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Liesbreuk bij kinderen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Een liesbreuk bij een kind is een stoornis in de normale ontwikkeling van de liesstructuren.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Liesbreuken bij kinderen zijn helemaal anders dan liesbreuken bij volwassenen. Er is hier geen zwakte van de buikwand en er dient dan ook geen netje te worden geplaatst om de breuk te herstellen.

Afbinden van de verbinding tussen de lies en het buikvlies is voldoende als behandeling.

In tegenstelling tot de liesbreuk bij volwassenen is een afwachtende houding niet aan te raden, omdat de kans op verwikkelingen met inklemming beduidend hoger ligt dan bij volwassenen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024