Aandoeningen & ziekten

Immune Mediated Inflammatory Diseases of Disorders (IMID)

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

IMID omvat in principe alle auto-immuunaandoeningen die zich veelal situeren op de velden gastro-enterologie, reumatologie en dermatologie.

Informatie voor IMID-patiënten tijdens de COVID-19 pandemie

Informatie voor IMID-patiënten tijdens de COVID-19 pandemie

De federale overheid vraagt de gehele Belgische bevolking basishygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. Deze zijn beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of via de informatieve telefoonlijn 0800 14689 (8 - 20 uur)

A. Algemene informatie
 • Er zijn momenteel geen gegevens die erop wijzen dat immunosuppressieve therapie/biotherapieën die worden gebruikt bij chronische ontstekingsziekten het risico op het oplopen van een Covid-19-infectie zouden vergroten.
 • Er zijn momenteel geen gegevens die erop wijzen dat immunosuppressiva/biotherapieën die worden gebruikt bij chronische ontstekingsziekten de ernst/duur van een Covid-19-infectie zouden verhogen.
 • De ernst van een Covid-19-infectie wordt soms in verband gebracht met secundaire bacteriële infecties, vandaar het belang van een up-to-date aanbevolen vaccinatiestatus (pneumokokkenvaccinatie, griepvaccinatie).
 • Er is geen aanbevolen profylactische behandeling, maar beperking van je sociale contact en sociale afstand zal de kans op infectie helpen verkleinen.
B. Als je geen symptomen hebt
 1. Onderbreek je behandeling niet voor preventieve doeleinden, omdat je hierdoor het risico loopt op een geleidelijke hervatting van je ontstekingsziekte.
 2. Volg de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:
 • Regelmatig handen wassen met water en zeep en/of gebruik van een oplossing op alcoholbasis, vooral voor de maaltijd, na het verlaten van je woning en na gebruik van het toilet.
 • Geef geen handdruk of kus meer om elkaar te begroeten. Raak je gezicht/mond niet aan met je handen.
 • Reizen naar het buitenland: volg de aanbevelingen van de overheid, meer info kan je hier vinden.
 • Vergeet niet om je handen grondig te wassen nadat je naar openbare plaatsen bent gegaan.
C. Als je symptomen hebt (koorts, hoest, moeilijke ademhaling)
 1. Neem eerst telefonisch of per e-mail contact op met je huisarts of behandelend geneesheer. Hij/zij helpt je de beste oriëntatie te vinden.
 2. Ga niet rechtstreeks naar je huisarts of naar je arts in het ziekenhuis, noch naar een spoedeisende hulp als je klinische toestand dat toelaat.
 3. De beslissing om je behandeling stop te zetten of te handhaven, wordt per geval genomen door je specialist, in samenwerking met specialisten in infectieziekten.
 4. Draag een chirurgisch masker om de mensen om je heen te beschermen.
 5. Volg de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:
 • Regelmatig handen wassen en/of gebruik van een hydro-alcoholische oplossing, vooral voor de maaltijd en na gebruik van het toilet.
 • Hoest of nies in je elleboog. Gebruik tissues voor eenmalig gebruik en gooi deze onmiddellijk in de vuilnisbak.
 • Vermijd contact binnen 2 meter met je omgeving en raak je gezicht/mond niet aan met je handen.
D. Organisatie van IMID-consultatie en infuusbezoeken
 • De consultaties gaan door zoals gepland.
 • Patiënten die in het dagziekenhuis intraveneuze therapie krijgen, moeten hun behandeling voortzetten zoals voorgeschreven door hun arts.
 • Patiënten die via de mond of subcutaan worden behandeld, moeten hun behandeling voortzetten en ervoor zorgen dat de voorraad in hun apotheek voldoende is.

Laatste publicatiedatum: 23/11/2022