AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Hypospadie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Hypospadie is een aangeboren afwijking waarbij het plasgaatje zich niet op de top van de penis bevindt. Hypospadie komt voor in erg variabele graden van ernst: soms weinig ernstig, met het plasgaatje bijna op de normale plaats; soms zeer ernstig, met het plasgaatje ter hoogte van de balzak. Vaak gaat het probleem van een vroege monding gepaard met kromstand van de penis.

Bij een hypospadie is de voorhuid meestal gespleten en lijkt op een cape.

Deze aandoening is relatief zeldzaam en komt ongeveer bij 1 op de 200 jongetjes voor. In sommige families komt deze afwijking vaker voor.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Lichte vormen van hypospadie, waarbij normale seksuele activiteit en een normale plasstraal kan worden verwacht, behoeven vaak geen behandeling. Bij ernstige vormen van hypospadie, waarbij seksuele en plasproblemen wel te verwachten zijn, wordt best op jonge leeftijd een operatie uitgevoerd om het plasgaatje te corrigeren. De bedoeling van deze ingreep is de urethra te verlengen zodat de plasbuismonding op de tip van de penis komt. Een eventueel aanwezige kromstand van de penis wordt mee gecorrigeerd. De operatietechniek die wordt toegepast is afhankelijk van de ernst van de hypospadie.

In sommige culturen vindt op jonge leeftijd een besnijdenis of circumcisie plaats. Bij een hypospadie wordt het verrichten van een circumcisie afgeraden omdat de voorhuid voor de reconstructie van de hypospadie noodzakelijk kan zijn.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip