AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Hydrocoele bij kinderen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De teelbal in de balzak is omgeven door verschillende vliezen. Een hydrocoele is een ophoping van vocht tussen twee dergelijke vliezen. Soms is er sprake van een zwelling van de balzak of hydrocoele zondermeer; soms is er sprake van een zwelling met open verbinding naar de buikholte (hydrocoele communicans).

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Welke factoren beïnvloeden een hydrocoele?

  • Trauma (slag, stoot, ongeval)
  • Infectie
  • Varicocoele operatie
  • Draaiing van de teelbal

Tot de leeftijd van twee jaar kan een hydrocoele soms vanzelf verdwijnen. Nadien is een operatie aangewezen. Bij jonge kinderen vermoedt men steeds een hydrocoele communicans: een hydrocoele met open verbinding naar de buikholte. Omwille van deze reden zal een jong kindje met een hydrocoele steeds geopereerd worden via een liesincisie. Bij oudere kinderen of adolescenten met een nieuw ontstane hydrocoele kan de vochtcollectie weggenomen worden door een incisie in de balzak.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip