De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Ons ziekenhuis neemt de nodige maatregelen om kwaliteitsvolle zorg te garanderen voor wie daar nood aan heeft.

Lees meer

Laatste publicatiedatum: 21/01/2021