AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Bipolaire stemmingsstoornis

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Symptomen

 • Ontremming
 • Druk, beweeglijk, praat veel
 • “op hol geslagen” gedachten, sterk associëren, gedachtevlucht
 • Slaapstoornis/ niet of zeer weinig slapen
 • Geprikkelde en gejaagde stemming
 • Overmatig gevoel van eigenwaarde
 • Afwezige zelfkritiek
 • Fantastische ideeën
 • Impulsieve handelingen
 • Voelt zich zeer goed, gaat in overdrive
 • Soms seksueel ongeremd
 • Soms paranoia, soms psychose

Oorzaken

 • Aanleg, erfelijkheid
 • Psychische factoren minder
 • Verstoring slaap in combinatie met extra stress
 • Soms door paradoxale reactie bv. bij overlijden
 • Somatische oorzaken
 • Antidepressiva
 • Drugs of alcohol

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden zoals onder meer stemmingsstabilisatoren (bv. Lithium), antipsychotica of benzodiazepines.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Claeys Isabel