AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Bedplassen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Bedplassen is nachtelijk plassen in bed bij een kind boven de 5 jaar. Het is een gevolg van een te volumineuze urineproductie 's nachts, een te kleine blaascapaciteit en een verminderde prikkel om wakker te worden bij een volle blaas.

Sporadisch bedplassen komt vaak voor (5 - 10% op 7-jarige leeftijd), met een jaarlijkse genezingskans van 15%. 7% van de bedplassers heeft dit probleem nog tijdens de puberteit. Bedplassen komt dikwijls familiaal voor.

Gezien bedplassen psychologisch weegt op een kind, zal de arts vanaf 6 - 7 jaar een behandeling voorstellen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

  • Urineonderzoek.
  • Plaskalender: de arts zal vragen om een plaskalender bij te houden. Deze kalender geeft een aanduiding over het volume van de blaas, de nachtelijke urineproductie en de volumes die gedronken worden op welk tijdstip van de dag.
  • Om structurele lichaamsafwijkingen uit te sluiten gebeurt meestal een uroflowmetrie (meting van de plasstraal) en een echografie van onderbuik en nieren.

Behandeling

De arts zal eerst gedragswijzigingen aanraden: het aanpassen van eet- en drinkgewoontes, vermijden van dranken die de blaas prikkelen zoals cola, (soms) het instellen van een weksysteem 's avonds laat en het belonen van het kind wanneer het droog blijft. Continue en volgehouden motivering van het kind door zijn ouders is en blijft bij bedplassen essentieel.

Daarnaast wordt in sommige gevallen bedplassen behandeld met een plaswekker: van zodra het pamperbroekje al in minimale mate nat wordt, dan gaat een alarm af. Door gewenning leert het kind zo om preventief op te staan voor een plasbeurt: bedplassen wordt hierdoor vermeden.

Daarnaast wordt in sommige gevallen bedplassen aanvullend behandeld met medicatie.

  • Desmopressine bij een te hoge nachtelijke urineproductie
  • Anticholinergica bij een kleine blaascapaciteit

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip