AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Angststoornis

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Symptomen

Enkele lichamelijke verschijnselen die je vaak kunt herkennen bij een angststoornis zijn:

  • Versnelde harstslag
  • Zweten
  • Duizeligheid
  • Tintelingen
  • Ademnood, droge mond
  • Aangespannen spieren, beven
  • Verwijde pupillen

Mogelijke oorzaken

Een angststoornis kan verschillende mogelijke oorzaken hebben:

  • Lichamelijke oorzaak, bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington of multiple sclerose, hormonale aandoeningen (schildklieraandoeningen of vitamine B12 deficiëntie), hartziekten, astma of chronische obstructieve longaandoeningen.
  • Misbruik of onttrekking van alcohol of drugs alsook van benzodiazepines en antidepressiva
  • Ook spelen omgevingsfactoren en levensgebeurtenissen een rol

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bijvoorbeeld: een goede voorlichting over de stoornis, cognitieve gedragstherapie of exposure therapie, ontspanningsoefeningen ...

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Claeys Isabel