Elektronische doorverwijzing via eForm

Elektronische doorverwijzing via eForm

Met de eForm ‘Verwijsbrief Maria Middelares’ in het huisartsenpakket kan je als huisarts patiënten digitaal doorverwijzen naar AZ Maria Middelares. Dat bespaart tijd en papier, en zorgt voor een betere continuïteit van de zorg. AZ Maria Middelares werkte hiervoor samen met de andere Gentse ziekenhuizen en Huisartsenvereniging Gent.

Een eForm is een elektronisch briefsjabloon, samengesteld volgens de noden en verwachtingen van het ziekenhuis. Het formulier vult zichzelf grotendeels in, en plukt de gegevens over het medische profiel van de patiënt automatisch uit het patiëntendossier van de huisarts. Als huisarts dien je enkel de reden voor verwijzing en de specifieke vraagstelling nog toe te voegen.

De verzending van het digitale formulier gebeurt beveiligd en met inachtneming van de privacyregels. De eForm komt als pdf toe in de eHealthbox van het ziekenhuis. De aangeschreven afdeling krijgt een notificatie. Als de verwezen patiënt al gekend is in het ziekenhuis, komt de brief vanzelf in zijn ziekenhuisdossier terecht. Het is voor de patiënt op deze manier niet langer nodig om een doorverwijsbrief mee te brengen naar het ziekenhuis. Toch doe je er goed aan om je patiënt te laten weten dat je een elektronische verwijsbrief hebt verstuurd, naar welk ziekenhuis en naar welke afdeling. Je kan daarvoor de ingevulde eForm afprinten en als kopie meegeven aan de patiënt.

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie

Wat?

Je kan verslagen en opname- en ontslagmeldingen elektronisch ontvangen. Het ziekenhuis gebruikt hiervoor zowel Hector als Mediring als Medibridge/Medimail. Als huisarts dien je je slechts op één van de systemen aan te sluiten.

Welke gegevens?

  • Verslagen van labo, RX, APD en nucleaire geneeskunde
  • Brieven opgesteld door alle diensten van ons ziekenhuis
  • Opname- en ontslagmeldingen: gelieve expliciet te vermelden of je dit wenst

Aanvragen?

Ben je aangesloten op een van de drie systemen en wil je graag de gegevens van ons ziekenhuis elektronisch ontvangen?

Vul je aanvraagformulier in.

Hulp nodig?

Contacteer de dienst applicatiebeheer.

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een bespreking tussen verschillende artsen en zorgverleners om voor elke oncologische patiënt een optimaal zorgtraject uit te werken. Specialisten van de betrokken disciplines buigen zich over alle onderzoekresultaten en het verder behandelingsplan. Het geIntegreerd Kankercentrum Gent van AZ Maria Middelares (IKG) werkt voor het MOC samen met specialisten van het E17-ziekenhuisnetwerk. Naast de oncologen en artsen uit de betrokken disciplines zijn de huisarts, oncocoach, oncopsycholoog en oncodiëtist welkom op het overleg. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zelf naar het overleg komen of via videoconferentie deelnemen.

De handleiding voor de videoconferentie vind je hier.

Of bekijk de duidingsvideo hieronder.

Wens je een patiënt te agenderen voor een MOC, dan kan je telefonisch of per e-mail contact nemen met een van de datamanagers:

Perioperatief samenwerkingsverband

Perioperatief samenwerkingsverband

Een kwalitatief patiëntenbeleid veronderstelt een goede communicatie tussen de eerste en de tweede lijn met aandacht voor de zorgcontinuïteit van de patiënt.

Om dit te faciliteren kwam een perioperatief samenwerkingsdocument tot stand. Dit document werd ontwikkeld in overleg met de Gentse huisartsenverenigingen, de anesthesisten en chirurgen van de Gentse ziekenhuizen. Het document beantwoordt aan de normen van de nationale raad voor kwaliteitspromotie.

Opbouw document

  • Eerste deel: in te vullen door de huisarts en/of specialist
  • Tweede en derde deel (toestemmingsformulier en een vragenlijst): in te vullen door de patiënt

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij: