De dienst psychiatrie (A-dienst of PAAZ) vangt patiënten op in een dringende probleemsituatie op psychisch vlak, waarvoor een korte opname in een ziekenhuis nodig is. Het gaat om crisissituaties, soms door een psychiatrische ziekte, maar vaak ook in het kader van relatiemoeilijkheden of sociale moeilijkheden, stress of een depressie.

Locatie

AZ Maria Middelares: Niveau 3, Gate A301, Kamers 3401 - 3422

Contact

Je kan de verpleegpost van de PAAZ-afdeling bereiken op 09 246 34 00.

Om een opname aan te vragen, bel je naar 09 246 46 46.

Team