AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Succesvolle therapie van de bovenste ledematen met ReoGo-robotarm

Wat is ReoGoTM?

Het is een volledig gemotoriseerde robotarm in combinatie met geavanceerde software die bestaat uit gepersonaliseerde oefeningen en games. Het is een zeer effectief robotsysteem voor revalidatie van de bovenste ledematen. Met de ReoGoTMwordt zowel de functionaliteit als repetitieve bewegingen getraind. Het biedt tot 10 keer meer herhalingen per sessie dan een gemiddelde niet-robotische behandeling, wat het herstel en de behandelresultaten verbeteren. De ergotherapeuten kunnen via verschillende niveaus gericht inspelen op de noden van de patiënt. De robot en de bijhorende games zorgen voor een extra stimulans waardoor de patiënt meer gemotiveerd is om de revalidatie tot een goed einde te brengen.

Naast algemene zorg zet AZ Maria Middelares in op innovatieve technologieën om de zorg van de patiënten te optimaliseren. Sinds kort wordt op de afdeling revalidatie een innovatieve robotarm ingezet voor de therapie van de bovenste ledematen.

“Er is in AZ Maria Middelares een sterk uitgebouwde dienst neurologie. Daardoor is er een grote vraag naar neurologische revalidatie”, vertelt dr. Barbara Vlieghe, revalidatiearts in AZ Maria Middelares. “We merkten dat we patiënten met zware parese (een gedeeltelijke verlamming) of plegie (een volledige verlamming) van de arm onvoldoende konden helpen. Daarom gingen we voor hen op zoek naar innovatieve revalidatiemogelijkheden.”

Het team van AZ Maria Middelares voerde een vergelijkende studie uit en testte verschillende robotica. “Het spelconcept van de ReoGoTM zorgt ervoor dat de patiënten meer gemotiveerd zijn om de revalidatietherapie tot een goed einde te brengen”, zegt dr. Barbara Vlieghe. Er komt heel wat positieve feedback van patiënten en therapeuten. Hierdoor wordt de doelgroep in de toekomst uitgebreid naar patiënten die revalideren na een schouderoperatie.

Bekijk de reportage van AVS hier: