AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Inspiratiegids dementievriendelijk ziekenhuis voorgesteld in AZ Maria Middelares

Gent - AZ Maria Middelares

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen sloegen de handen in elkaar voor de lancering van hun inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’. Ze stelden de inspiratiegids voor in AZ Maria Middelares, waar dementievriendelijke ziekenhuiszorg al langer prioriteit is.

Voorstelling van de inspiratiegids in AZ Maria Middelares
Voorstelling van de inspiratiegids in AZ Maria Middelares

De inspiratiegids beschrijft wat een dementievriendelijk ziekenhuis is en hoe je hieraan kan vormgeven, met als doel de zorg voor personen met dementie en hun naasten in ziekenhuizen te optimaliseren. Het boek dient als inspiratiebron voor ziekenhuizen.

Een ziekenhuisopname is voor veel mensen met dementie een beangstigende of zelfs traumatische gebeurtenis. Voor een ziekenhuismedewerker is het op dat moment bijzonder moeilijk om het gedrag van mensen met dementie zonder hulp van de mantelzorger te lezen en hierop in te spelen.

AZ Maria Middelares zet al jaren in op persoonsgerichte dementiezorg en erkent tijdens de ziekenhuisopname de mantelzorger als spilfiguur in de zorg voor een persoon met dementie (zie ook: mantelzorgparticipatie). Zo introduceerde AZ Maria Middelares een badge die de mantelzorger herkenbaar (identificeerbaar) maakt en toegang geeft om ook buiten de bezoekuren aanwezig te zijn op de patiëntenkamer.

“Dementievriendelijkheid vinden wij essentieel in ons ziekenhuis. Het is de zuurstof voor een samenleving die iedereen in staat stelt om met waardigheid en respect te leven. Tijdens een verblijf in het ziekenhuis hebben we veel oog voor mantelzorgers van mensen met dementie."

Marc Vankerkhoven, coördinator transmurale zorg
De cover van de inspiratiegids Dementievriendelijk ziekenhuis
De cover van de inspiratiegids Dementievriendelijk ziekenhuis

Om nog meer andere ziekenhuizen te helpen in hun transitie en om goede praktijken te verspreiden, brengen Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen twee gratis brochures uit. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen koppelde de wetenschappelijke literatuur aan de ervaring van vele Vlaamse ziekenhuizen en creëerde een inspiratiegids dementievriendelijke ziekenhuizen, geschreven voor die doelgroep. Alzheimer Liga Vlaanderen vertaalde de inspiratiegids naar een bruikbare, inspirerende brochure voor mantelzorgers en mensen met dementie.

Benieuwd naar de inspiratiegids? Meer info via de knop hieronder.