AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Digestief centrum AZ Maria Middelares zorgt met buitenlandse samenwerking voor hogere patiëntervaring en verdere specialisering

Dankzij deze samenwerking behalen we twee belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats kan elke Nederlandse patiënt in het vertrouwde ZorgSaam Ziekenhuis rekenen op een breed subspecialistisch aanbod. Langs de andere kant zorgen we ervoor dat de ervaring in innovatieve diagnostiek en de behandeling van complexe problematiek in AZ Maria Middelares verder toeneemt

Gastro-enteroloog prof. dr. Pieter Dewint.

De gastro-enterologen van AZ Maria Middelares en ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) slaan de handen in elkaar voor een intensieve samenwerking over de grenzen heen. De Zeeuwse patiënten kunnen voor hun behandeling ter plaatse voortaan rekenen op de expertise van vier gastro-enterologen van AZ Maria Middelares. Voor doorgedreven onderzoek en complexe behandelingen kunnen ze zo nodig snel en gericht terecht in AZ Maria Middelares.

Het Digestief Centrum van AZ Maria Middelares vormt een dynamisch team van 12 gastro-enterologen. De experten verzekeren samen de diagnostiek en behandeling van het brede gamma aan gastro-enterologische problemen op een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte manier.

De samenwerking met andere ziekenhuizen, de vele investeringen in nieuwe technologie en de verdere uitbouw van de dienst dragen ertoe bij dat steeds meer patiënten voor complexe procedures doorverwezen worden naar AZ Maria Middelares. Sinds kort is ook de samenwerking met het Nederlandse ZorgSaam Ziekenhuis geofficialiseerd.

In de praktijk

Dr. Sigrid Vandebosch is sinds 2011 een vaste waarde in ZorgSaam Ziekenhuis voor de behandeling van MDL-patiënten (maag-darm-leverziekten), daarin vakkundig bijgestaan door twee verpleegkundig specialisten. “Het aantal patiënten is in die mate toegenomen dat een uitbreiding van onze dienst zich opdrong. Dankzij de samenwerking met AZ Maria Middelares is dat niet alleen in aantal, maar ook in de diversiteit van het aanbod!”

Vier maagdarmspecialisten van AZ Maria Middelares houden elk een dag per week consultatie in ZorgSaam Ziekenhuis, ieder met eigen expertise in specifieke aandoeningen of behandelingen. Het gaat concreet om hepatologie (ziekten van de lever, galblaas en galwegen), doorgedreven endoscopie en inflammatoire darmziekten (Crohn en colitis ulcerosa).

Gastro-enterologen (MDL-arts in Nederland): dr. Jannelien Meesters, dr. Nele Deprez, dr. Stefan Van Langendonck, dr. Sigrid Vandebosch, dr. Pieter Dewint, dr. Thomas De Somer.
Gastro-enterologen (MDL-arts in Nederland): dr. Jannelien Meesters, dr. Nele Deprez, dr. Stefan Van Langendonck, dr. Sigrid Vandebosch, dr. Pieter Dewint, dr. Thomas De Somer.