AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Maria Middelares zet in op een meer duurzame inrichting van de zorg

Value-based healthcare of waardegedreven zorg is een manier om de gezondheidszorg duurzaam in te richten. Daarbij staat de patiënt voorop. Het doel is om de uitkomsten voor de patiënt te verbeteren, terwijl de kosten van de gezondheidszorg beheerst blijven. Voor ons ziekenhuis is de integratie hiervan een verdere stap in een proces dat al jaren loopt en past bij onze cultuur met aandacht voor innovatie en kwaliteit.

In 2020 startte een (groot) tweeledig project rond value based healthcare binnen de personele unie met AZ Sint-Vincentius Deinze. Enerzijds werd er een uitgebreid intern opleidingstraject voorzien, waardoor ons ziekenhuis al een community kon opbouwen met een 60-tal yellow belts (basisopleiding) en een 60-tal green belts (gevorderdenopleiding). Anderzijds lopen er drie pilootprojecten bij patiënten met prostaatkanker, chronische rugpijn en hartkleplijden.