AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Maria Middelares volgt COVID-patiënten thuis op via telemonitoring

Eind december 2020 lanceerde het RIZIV de projectoproep ‘Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring’. Vanuit de overtuiging dat deze innovatieve benadering zowel de patiëntenbeleving als de zorgorganisatie naar een hoger niveau tilt, diende AZ Maria Middelares zijn project in. Het RIZIV keurde dit inmiddels goed.

In de eerste golf van COVID-19 ging AZ Maria Middelares al van start met de opvolging van 80 COVID-19 patiënten in de thuissituatie na een hospitalisatie of aanmelding op spoed, aan de hand van dagelijkse evaluatiemomenten via vragenlijsten en videoconsultaties. Het ziekenhuis gaat nu een stapje verder.

Patiënten met COVID-19 die volgens de huisarts of specialist veilig thuis kunnen worden opgevolgd, worden aangemeld op het centraal patiëntenplatform MijnMariaMiddelares, gebaseerd op het Well@Home-platform van BeWell Innovations. Dit beschikt over alle functionaliteiten om een efficiënte thuisopvolging van patiënten in een beveiligde digitale omgeving mogelijk te maken. Het platform heeft het niveau M2 binnen de validatiepiramide van mHealth Belgium.

“Ik was al een paar dagen opgenomen, toen de vraag gesteld werd om mee te werken aan dit project. Na een duidelijke uitleg en tussen de talrijke moeizame hoestbuien door, heb ik meteen ingestemd om in te stappen. Ik ben zelf verpleegkundige en heb wel wat kennis en achtergrond die me kunnen ondersteunen. De ziekte valt niet te onderschatten en dankzij deze tool kunnen ook patiënten zonder enige (para)medische achtergrond zich thuis monitoren, terwijl ze weten dat ze ook van op afstand opgevolgd worden. Bij onregelmatigheden kan sneller ingegrepen worden, waardoor geen kostbare tijd verloren gaat. Het is een zeer knap gegeven ... Proficiat voor het team die dit op poten gezet heeft en voor het ziekenhuis dat de nodige ondersteuning biedt.”

Getuigenis patiënte Sabine D’Hoop

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?

Via MijnMariaMiddelares vindt een dagelijkse evaluatie plaats op basis van een vragenlijst bij de patiënt. De vragen gaan over ziekteparameters zoals koorts en kortademigheid, maar ook over het psychisch welbevinden en praktische zaken zoals ondersteuning in het huishouden. Het Rapid Respons Team (RRT) van AZ Maria Middelares, bestaande uit speciaal daartoe opgeleide intensieve zorg verpleegkundigen en 24/7 ter beschikking, bekijkt minstens drie keer per dag de gegevens van alle registreerde patiënten. Ook de deelnemende huisartsen krijgen een dagelijks overzicht en kunnen hun patiënten proactief opvolgen.

Wanneer de patiënt rapporteert dat zijn gezondheid achteruitgaat en er alarmsignalen afgaan, kan de telemonitoring worden aangescherpt in overleg met de thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis en de (huis)arts die een klinische evaluatie kan doen. De thuisverpleging toont indien nodig hoe de patiënt zelf zijn vitale parameters zoals zuurstofsaturatie of bloeddruk kan meten (= discontinue monitoring om de 8 uur).

Mocht de situatie van de patiënt verder achteruitgaan, dan kan in overleg met de huisarts overgeschakeld worden naar realtime, continue monitoring via wearables. Dat zijn draagbare, draadloze meettoestellen zoals smartwatches of biosensoren die uitgebouwd zijn in kleefpleisters. Op basis van de automatisch gecapteerde resultaten die draadloos via bluetooth verzonden worden, zal de EWS of early warning score van de patiënt berekend worden. Deze score geeft aan hoe ernstig de toestand van de patiënt is en welke mate van opvolging is vereist.

Indien de situatie van de patiënt ernstiger wordt, neemt het RRT meteen contact op met de patiënt. Het team kan daarbij steeds rekenen op de expertise van een intensivist en ook met de spoedartsen en afdelingsartsen is overleg steeds mogelijk. Daaropvolgend bespreken ze hun evaluatie met de huisarts, die ofwel zelf bij de patiënt langsgaat of de thuisverpleegkundige daartoe oproept. Bij deze controle kan beslist worden om de telemonitoring door te zetten of de patiënt te laten opnemen in het ziekenhuis.

Samenwerking

Voor dit project slaat het ziekenhuis de handen in elkaar met het Wit-Gele Kruis, huisartsen en andere zorgverstrekkers, zodat ze samen naadloze zorg rond de patiënt kunnen organiseren. AZ Maria Middelares is ervan overtuigd dat dit hét zorgmodel is van de toekomst.