AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Maria Middelares erkend voor de innovatieve behandeling van slokdarmproblemen

Het terugstromen van brandend maagzuur in de slokdarm (= reflux) kan optreden wanneer de afsluitfunctie tussen de maag en slokdarm niet goed werkt, bijvoorbeeld door overgewicht. Reflux gedurende vele jaren kan het slijmvlies van het onderste deel van de slokdarm veranderen in een soort roze dunnedarmslijmvlies, ook wel een Barrett slokdarm genoemd. Ongeveer één op de tien mensen met refluxklachten ontwikkelt daadwerkelijk een Barrett slokdarm. Op termijn kunnen er afwijkingen ontstaan in het Barrett slijmvlies, die dan na verloop van tijd zelfs tot kanker kunnen evolueren.

Kanker op de loer

Gezien het risico op de ontwikkeling van kwaadaardigheid, worden patiënten met een Barrett slokdarm opgevolgd met regelmatige gastroscopieën met afname van biopten. Indien er een afwijking wordt gezien of als afwijkende bevindingen worden gevonden in de biopten, moet de afwijking goed bekeken en weggenomen worden. De techniek die hiervoor gebruikt wordt is de Endoscopische Submucosale Dissectie (= ESD). Via de keel gaat de gastro-enteroloog met een ultraklein mesje en een camera tot in de slokdarm. Daarbij snijdt hij het letsel in zijn geheel weg, zonder de spierlaag te kwetsen. Zo heeft de patiënt na de procedure een minimum van last. Een bijkomend voordeel is dat de patholoog het weefsel nadien goed kan beoordelen. Bij vroegere technieken moest de arts het letsel immers vaak in stukjes wegnemen, wat de analyse bemoeilijkte.

Omdat ESD een complexe techniek is die veel vaardigheid vereist, met meer risico op complicaties bij onvoldoende ervaring met de techniek, wordt in Vlaanderen ESD maar door een handvol endoscopisten op regelmatige basis uitgevoerd.

Herval vermijden

De patiënten die een kwaadaardigheid ontwikkelen of een voorloper ervan, lopen een heel groot risico dat ze opnieuw een nieuwe afwijking zullen ontwikkelen op een andere plaats (= metachrone lesie) in het Barrett slijmvlies. Om dat risico sterk te verminderen, wordt deze Barrett behandeld met de RFA-methode.

Dr. Pieter Dewint (interventioneel endoscopist): “Gedurende de RFA wordt heel secuur het ‘slechte’ slijmvlies weggehaald door dit laagje van de slokdarmwand kortdurend sterk te verhitten, waardoor het afsterft. De gastro-enteroloog voert deze ingreep uit tijdens een gastroscopie. Vervolgens zal de slokdarm genezen en groeit de oorspronkelijke beschermlaag van de slokdarm terug.

Ook de RFA-techniek wordt alleen in een beperkt aantal grote ziekenhuizen aangeboden. Sinds 1 april 2018 hoort het Digestief Centrum AZ Maria Middelares hierbij.

Dr. Ronny Goethals (medisch directeur): “Door de expertise van onze interventioneel endoscopist hebben we de kennis en vaardigheid in huis om beide endoscopische technieken (ESD en RFA) vlot en veilig toe te passen. Dr. Dewint wordt hierbij omringd door een multidisciplinair team van gastro-enterologen, oncologen, pathologen, radiologen en chirurgen van AZ Maria Middelares.”

Terugbetaling

De huidige terugbetalingscriteria geven aan dat er een verhoogd risico op de ontwikkeling van een kwaadaardig gezwel in het Barrett-slijmvlies moet zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Dit is een goede maatregel, omdat de behandeling op zich relatief duur is en omdat – zoals steeds – een medische behandeling geassocieerd kan zijn met bijwerkingen.

De terugbetalingscriteria zijn:

- vroeg stadium van slokdarmkanker dat door een gastro-enteroloog werd verwijderd;

- biopten of afwijkingen in de slokdarm met hooggradige dysplasie; dit is het stadium net voor kanker.

Dr. Pieter Dewint (interventioneel endoscopist): “Gedurende de RFA wordt heel secuur het ‘slechte’ slijmvlies weggehaald door dit laagje van de slokdarmwand kortdurend sterk te verhitten, waardoor het afsterft. De gastro-enteroloog voert deze ingreep uit tijdens een gastroscopie. Vervolgens zal de slokdarm genezen en groeit de oorspronkelijke beschermlaag van de slokdarm terug.
Dr. Pieter Dewint (interventioneel endoscopist): “Gedurende de RFA wordt heel secuur het ‘slechte’ slijmvlies weggehaald door dit laagje van de slokdarmwand kortdurend sterk te verhitten, waardoor het afsterft. De gastro-enteroloog voert deze ingreep uit tijdens een gastroscopie. Vervolgens zal de slokdarm genezen en groeit de oorspronkelijke beschermlaag van de slokdarm terug.