AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

AZ Maria Middelares en AZ Groeninge bundelen de krachten tegen ernstige afasie

Al drie jaar lang werken twee logopedisten van AZ Maria Middelares en AZ Groeninge inhoudelijk samen voor logopedische therapie. GLOBAMIX, een net verschenen werkboek dat de overgebleven leermogelijkheden van volwassenen met een ernstige taalstoornis na een hersenletsel (afasie) in kaart brengt, bevestigt deze samenwerking. Frank Paemeleire, verantwoordelijke voor het diagnostisch centrum logopedie van AZ Maria Middelares, en Lieselot Moerkerke, logopediste in AZ Groeninge, sloegen voor dit project de handen in elkaar.

Voor personen met een ernstige afasie is het begrijpen en uiten van taal moeilijk. Daardoor hebben ze minder inbreng in hun behandeling en wordt de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de patiënt begrensd. GLOBAMIX past de principes van dynamisch assessment toe, waarbij de onderzoeker zich gedraagt als een ondersteunende communicatiepartner. Deze past de opdrachten aan volgens de mogelijkheden van het individu en geeft extra hulp waar nodig. Hierdoor levert het onderzoek veel meer informatie op én is het minder frustrerend voor de patiënt zelf.

GLOBAMIX wordt gezien de omvang in twee delen uitgegeven (2020 en 2022). Met deze publicatie zetten we de diensten logopedie van beide ziekenhuizen stevig op de kaart in Vlaanderen én Nederland!

Meer info is te vinden op www.mixreeks.be.