Gegevens

Specialisatie

Subspecialisaties

  • Robotchirurgie

Opmerkingen

Dr. Depoorter heeft geen poliklinische activiteiten in AZ Maria Middelares Gent.

Niet-geconventioneerd

De arts kan in principe altijd ereloonsupplementen aanrekenen bij raadplegingen of onderzoeken in de polikliniek.