AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Nucleaire geneeskunde

Radioactiviteit (begeleider patiënt)

Ons medisch team is ervan overtuigd dat jouw aanwezigheid als begeleider tijdens het onderzoek op de dienst nucleaire geneeskunde een meerwaarde biedt voor de patiënt die je begeleidt.

Tijdens het onderzoek wordt een licht radioactieve speurstof gebruikt en soms ook een kleine dosis X-stralen.

Afhankelijk van het soort scan, kan het zijn dat je een kleine hoeveelheid straling ontvangt.

Kunnen deze stralen schade veroorzaken?

Kunnen deze stralen schade veroorzaken?

Wanneer het lichaam met een hoge dosis of herhaaldelijk met kleinere dosissen wordt bestraald, bestaat er kans op het ontwikkelen van kanker.

De stralingsdosis die wij gebruiken is voor een diagnostisch onderzoek heel beperkt. De toestellen en de gebruikte dosis worden streng gecontroleerd en opgevolgd.

Daarom is het risico op gezondheidsschade voor de patiënt verwaarloosbaar. De dosissen die begeleiders ontvangen liggen uiteraard nog veel lager en wordt bij de meeste onderzoeken als verwaarloosbaar beschouwd.

  • Volg de instructies van onze verpleegkundige goed opvolg. Zo kunnen we de straling die je ontvangt tot een absoluut minimum beperken.
  • Er vinden verschillende soorten onderzoeken plaats op onze afdeling. De verpleegkundige zal met je bespreken of er aandachtspunten zijn en deze zo nodig concreet toelichten. Dit hangt af van het soort speurstof die gebruikt wordt. Soms vragen wij om tijdens een heel klein deel van het onderzoek (CT-scan) de camerazaal even te verlaten, maar meestal mag je (bijna) het gehele onderzoek bijwonen als de patiënt daar nood aan heeft.
  • Baby’s en foetussen zijn veel gevoeliger dan volwassenen voor de effecten van straling. Ben jij of de patiënt die je begeleidt zwanger? Meld dit dan spontaan aan een medewerker van onze dienst. Ook indien het een mogelijke zwangerschap betreft, vernemen wij dit graag voor we starten met het onderzoek.
  • Je aanwezigheid is je eigen keuze. Indien je niet wenst aanwezig te zijn, breng dan het medische team zo snel mogelijk op de hoogte.