Bezoek en toegang tot de eenheid

Bezoek en toegang tot de eenheid

Ouders

Als ouder ben je steeds welkom en ook telefonisch kan je ons dag en nacht bereiken:
Van 06.45 tot 21.45 uur: 09 246 25 71
Van 21.45 tot 06.45 uur: 09 246 25 72
Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.

De toegang tot de eenheid mag enkel via het inkomsas. Hier kan je je persoonlijke spullen opbergen in een kastje. Omdat baby’s vatbaar zijn voor infecties, hechten wij op de eenheid veel belang aan hygiëne.
De ziektekiemen die infecties veroorzaken, worden heel vaak doorgegeven via de handen.

 • Was en ontsmet je handen bij aankomst op de eenheid.
 • Verwijder juwelen rond handen en polsen.
 • Gebruik een doek of deken bij het op schoot houden van je baby.
 • Draag een wegwerpmasker als je last hebt van een verkoudheid of koortsblaasjes.
 • Draag bij een infectie of wondje aan je handen wegwerphandschoenen om je baby aan te raken.
  De maskers en handschoenen liggen ter beschikking aan de ingang van de eenheid.
 • Stel je bezoek uit als je een ernstige, besmettelijke aandoening hebt.

Andere bezoekers

In de organisatie van het bezoek op onze prematurenafdeling streven wij naar een evenwicht tussen de wensen en verlangens van bezoekers en de behoeften en kwetsbaarheid van de pasgeborenen. Voor onze patiëntjes is een rustige, geborgen omgeving met het oog op een goede ontwikkeling belangrijk. Aangezien de immuniteit vaak nog minder 'uitgerijpt' is, moeten wij ook de kans op infecties tot een minimum beperken.

Daarom graag je aandacht voor volgende punten:

 • Bezoek bestaat uit maximaal 2 personen, vergezeld door een ouder.
 • Enkel naaste familie wordt toegelaten. Klassiek zijn dat dus grootouders, broers of zussen.
 • Om drukte te vermijden, wordt bezoek toegelaten op momenten dat er doorgaans minder verzorging bezig is (tussen 14 en 20 uur) én mag het bezoek maximaal 20 minuten duren.
 • Tijdens de voedings- en verzorgingsmomenten van de baby kan geen bezoek doorgaan.
 • De baby mag niet aangeraakt worden door bezoekers.
 • Broers of zussen mogen geen koorts, diarree, verkoudheid of huiduitslag hebben.
 • Broers of zussen dragen een neus/mondmasker en worden door de vroedvrouw begeleid in het handen wassen en ontsmetten zodat dit op een correcte manier gebeurt.
 • Een beroepsfotograaf wordt éénmalig toegelaten in samenspraak met de vroedvrouw. Hij/zij mag de baby niet aanraken.
 • In het kader van een opname, opstart van zorgen bij een nieuwe baby, onderzoek of technische handeling kan de verpleegkundige op elk moment vragen dat bezoekers de neonatologie verlaten.

Rooming-in (moeder-en-kindkamer)

Rooming-in (moeder-en-kindkamer)

Enkele dagen voor je baby naar huis mag, proberen wij jou intenser bij de zorg voor je baby te betrekken door jullie samen op de materniteit te laten verblijven.

De bedoeling is dat je voltijds aanwezig bent om maximaal vertrouwd te geraken met je baby en alle aspecten van de verzorging. Anderzijds kan je – in tegenstelling tot thuis – op elk moment nog ondersteuning vragen aan de neonatologieverpleegkundige. In het begin vinden de verzorging ’s morgens en alle voedingsmomenten trouwens nog plaats op de neonatologie, zodat we je kindje nog regelmatig kunnen observeren. Net voor ontslag schakelen we over op volledige rooming-in, waarbij alle zorg doorgaat in de materniteitskamer. Uiteraard kan nog steeds onmiddellijk hulp worden ingeroepen.

Moeder-en-kindkamer houdt in dat je overdag én ‘s nachts aanwezig bent en dus niet thuis gaat slapen. Het is een service die we graag aanbieden, maar we zijn uiteraard afhankelijk van de beschikbare plaats op de kraamafdeling. Bij dreigend plaatsgebrek krijgen net bevallen dames of zwangere dames die ter observatie moeten worden opgenomen vanzelfsprekend voorrang. Het kan dus zijn dat we je de rooming-in niet kunnen aanbieden of dat we je vragen om de kamer terug vrij te maken. Dan hebben wij jammer genoeg geen andere keuze om je te vragen om naar huis te vertrekken. Het spreekt voor zich dat wij ons uiterste best doen om dergelijke situaties te vermijden.

Wil je partner ook in het ziekenhuis overnachten? Dan kan zeker, maar weet dat met deze hotelfunctie een aantal kosten gepaard gaan.

Ontslag

Ontslag

Als het gewicht van je baby goed toeneemt, hij/zij vlot drinkt en er geen ondersteuning of behandeling meer nodig is, mag je naar huis. De kinderarts heeft met jou een ontslaggesprek waarin je alle ruimte krijgt om vragen te stellen. Het is handig als je vooraf een vragenlijstje maakt.

De vroedvrouw bezorgt je een verpleegkundig ontslagformulier waarop alle informatie i.v.m. voeding en medicatie staat. Als je dat wenst, kan er ook een afspraak gemaakt worden met een vroedvrouw om de zorg thuis verder te ondersteunen.

Heb je toch nog vragen of twijfels bij thuiskomst, dan mag je ons dag en nacht opbellen.

Wij wensen je een aangename thuiskomst!

Brochure

Brochure

Meer info over onze afdeling neonatologie vind je in onderstaande brochure.