AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Consultaties op de derde dinsdag van de maand gebeuren door dr. Candy Kumps (medische genetica UZ Gent).

De consultaties op de eerste dinsdag van de maand gebeuren door dr. Aude Beyens.

Bij een verkennend gesprek is altijd een psycholoog aanwezig.

Artsen

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het ziekenhuis, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.