Prof. dr. Bruce Poppe (medische genetica UZ Gent) houdt regelmatig raadpleging in AZ Maria Middelares.
Bij een verkennend gesprek is altijd een psycholoog aanwezig.

Artsen