AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Kwaliteit en value-based healthcare

Kwaliteit en value-based healthcare


Value-based healthcare

Door in te zetten op waarde-gedreven gezondheidszorg of 'value-based' healthcare, willen we de waarde voor de patiënten maximaliseren en tegelijkertijd financieel gezond blijven.


Daarbij monitoren we niet alleen de objectieve resultaten van eventuele behandelingen, maar wordt de patiëntentevredenheid en levenskwaliteit steeds in rekening gebracht.

Dat kan enkel door de patiënt centraal te zetten en de zorg af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt en familie. Daarvoor staat multidisciplinaire samenwerking voorop.

Verschillende medewerkers binnen het ziekenhuis hebben een value-based healthcare certificaat behaald. Zij zetten theorie graag om in de praktijk door het opzetten van zorgtrajecten over de verschillende zorglijnen heen.​

Door verder in te zetten op digitalisering, patiëntenervaringen en uitkomsten continu te monitoren in samenwerking met de dienst kwaliteit, blijven we steeds inzetten op verdere verbetering. ​

Lees meer over onze kwaliteitsinitiatieven.

Laatste nieuws