Voorstelling van intensieve zorg

Om de verschillende eenheden herkenbaar te maken hebben ze elk een ander kleur. Eenheid 3 heeft een oranje kleur.

De afdeling intensieve zorg is te bereiken via gate E op de eerste verdieping. In de wachtzaal dien je je telefonisch aan te melden volgens de voorgeschreven instructies.

De afdeling telt 22 eenpersoonskamers welke verspreid zijn over drie eenheden. Om de verschillende eenheden herkenbaar te maken hebben ze elk een ander kleur. Eenheid 1 is aangeduid met een groene kleur, eenheid 2 met een petroleumblauwe kleur en eenheid 3 met een oranje kleur. Elke eenheid is verdeeld in zones. Per zone zijn er twee of drie bedden. Op eenheid 2 en eenheid 3 zijn er isolatiekamers.

Op de afdeling liggen zowel patiënten die geopereerd zijn als patiënten die kritisch ziek zijn. Het is mogelijk dat de patiënt tijdens zijn/haar verblijfsperiode binnen de dienst intensieve zorg naar een andere kamer wordt verhuisd. Dat kan omwille van een wijziging in de toestand van de patiënt of omwille van organisatorische redenen.

Bezoekuren en uitwisseling van informatie

We garanderen een optimale dienstverlening in het belang van onze patiënten. Daarvoor maken we een aantal afspraken met de familie, onder andere over bezoekgelegenheid, uitwisseling van informatie ...

Een kort bezoek kan een grote steun betekenen zowel voor je familielid als voor jezelf. Graag lichten we onze bezoekuren verder toe:

Bezoek is mogelijk tussen 8 uur 's morgens en 20 uur 's avonds.

Het wachtpunt 'intensieve zorg'

Praktisch

Voor een eerste bezoek meld je je aan bij het onthaal op de benedenverdieping. Daar ontvang je het kamernummer waar je familielid ligt. Aan gate E, op de eerste verdieping in het wachtpunt 'intensieve zorg', bevindt zich een kiosk waar je het kamernummer kan intikken. Je wordt automatisch doorverbonden met de verpleegkundige die je familielid opvolgt. Deze verpleegkundige zal je verder helpen.

Op intensieve zorg zijn patiënten meestal herstellend of ernstig ziek. Ze moeten geregeld verzorgd, onderzocht en behandeld worden. In bepaalde omstandigheden zal je daarom even moeten wachten. We zullen proberen de wachttijd in te schatten en je mee te delen. De verpleegkundige zal je binnen laten van zodra mogelijk.

Meedelen van informatie

Tussen 11.30 en 12.30 uur kan je een arts spreken zonder een afspraak te maken.

Indien dit tijdstip voor jou onmogelijk is, maak je best een afspraak met een arts via de verpleegkundige verantwoordelijk voor je familielid.

 • Informatie omtrent diagnose, behandeling en prognose wordt door de behandelend arts gecommuniceerd.
 • Informatie omtrent zorg en actuele toestand kan de verpleegkundige je geven.
 • Telefonische informatie wordt tot een minimum beperkt omwille van privacy.

Hou je ook aan deze afspraken:

 • Bezoek is voorbehouden voor de naaste familieleden en beperkt tot maximaal drie personen.
 • Loop uit respect voor medepatiënten en om de werking niet te storen, niet rond in de gang. Indien je dringend iets wenst te vragen, druk je best even op de bel aan het bed van de patiënt.
 • Omwille van privacy mag je geen foto’s nemen of filmen op intensieve zorg.
 • Voor alle patiënten op intensieve zorg is rust een belangrijk onderdeel van het herstel. Hou het bezoek daarom kort en zo rustig mogelijk. De verpleegkundige kan in functie van het welbevinden van de patiënt en de werkdruk het bezoek aansturen.
 • Indien kinderen jonger dan 14 jaar op bezoek wensen te komen, overleg je dat best even met de verantwoordelijke verpleegkundige om een deskundige voorbereiding mogelijk te maken en een traumatische ervaring te voorkomen of te minimaliseren.
 • Breng geen bloemen, fruit of geschenken mee op intensieve zorg.
 • Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de afdeling of kamer. Ontsmettingsmiddel is voorhanden aan de deur van de kamer.
 • Als je ziek bent, kan het soms beter zijn je bezoek even uit te stellen. Bij twijfel kan je overleggen met je huisarts of de verantwoordelijke arts op de dienst intensieve zorg.

Brochures

Alle algemene informatie over onze dienst kan je vinden in de brochure 'Intensieve zorg'.

De hierboven bezoekregeling kan je ook nalezen in de brochure 'Bezoekuren intensieve zorg'.

Meer toelichting over 'Orgaan- en weefseldonatie' kan je in de afzonderlijke brochure raadplegen.