AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Opgelet: onderstaande info betreft enkel de dienst orthopedie van site AZ Maria Middelares.

Inleiding

Inleiding

Onze organisatie heeft een sterk ontwikkelde dienst orthopedie, met diepgaande expertise bij de behandeling van alle orthopedische aandoeningen. We dragen hoogkwalitatieve, state-of-art methodologie hoog in het vaandel en zetten daarom sterk in op innovatie en voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit.

  • Klinisch onderzoek gebeurt uiteraard steeds na grondig infomeren van de patiënt
  • Klinisch onderzoek gebeurt enkel met toestemming van de patiënt.
  • Deelname is ook steeds vrijwillig.
  • De kwaliteit van zorg hangt nooit af van het al dan niet deelnemen aan een studie.

Het belang van klinische studies

Het belang van klinische studies

Binnen ons ziekenhuis nemen jaarlijks heel wat mensen deel aan klinische studies.

Ook binnen de dienst orthopedie hebben meerdere specialisten een uitgebreide ervaring in het onderzoeken en optimaliseren van nieuwe en bestaande behandelingstechnieken.

Daarbij worden vaak samenwerkingen aangegaan, binnen en buiten de organisatie. Klinisch onderzoek kan zowel door de onderzoeker als door de industrie worden opgestart.


Klinisch onderzoek is cruciaal om onze medische kennis verder te doen evolueren en de behandelmethodes te verbeteren. Door klinische studies wordt de medische wereld van morgen vorm gegeven.

Opzet en verloop van een klinische studie

Opzet en verloop van een klinische studie

Iedere studie is steeds voor aanvang voorgelegd aan het ethisch comité van ons ziekenhuis. Deze vergadering met experten met uiteenlopende achtergronden waakt erover dat iedere studie veilig en conform alle regelgeving verloopt. Belangrijk is dat het wel/niet deelnemen aan een klinische studie de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang brengt.

Wanneer een patiënt in aanmerking komt om deel te nemen aan een klinische studie, dan zal de behandelende arts dat melden. Na grondige uitleg over het doel en verloop van de studie wordt de patiënt gevraagd of die al dan niet wil deelnemen aan de studie. Tijdens de studie kan een patiënt zich ook steeds bedenken en beslissen om de studie te verlaten.

Afhankelijk van de specifieke studie:

  • kan gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen
  • kan (retrospectief) onderzoek gedaan worden op bestaande data
  • kunnen nieuwe behandelingsmethodes uitgetest of vergeleken worden met andere methodes.

Lopende klinische studies binnen de dienst orthopedie

Lopende klinische studies binnen de dienst orthopedie
  • Olecranon fracturen

De dienst orthopedie van AZ Maria Middelares neemt deel aan een multicentrische studie rond de behandeling van olecranon fracturen. Deze studie werd opgezet vanuit het UZ Gent en omvat ook AZ St. Jan Brugge, Jan Palfijn Gent, AZ St. Lucas Brugge, Sint Jozefskliniek Izegem, AZ St. Lucas Gent, Jan Yperman Ziekenhuis, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Delta Roeselare en AZ Sint Maarten Mechelen.

Het doel van de studie is twee behandelingstechnieken voor proximale ulna-fracturen vergelijken, namelijke de (klassieke) Tension Band Wiring en de (nieuwere) Olecranon Tension Plate. Beide technieken hebben hun voor- en nadelen, maar ongeacht de gekozen techniek worden goede resultaten verkregen. De studie onderzoekt onder andere het verschil in operatietijd en kost tussen de verschillende ingrepen. Daarnaast evalueert de studie de resultaten door zowel klinisch onderzoek als vragenlijsten op geregelde tijdstippen na de operatie.

  • Kraakbeenletsel bij hallux valgus

Binnen de dienst orthopedie van AZ Maria Middelares loopt de prospectieve studie: Het effect op de klinische uitkomst na behandeling van metatarsophalangeale kraakbeendefecten bij hallux valgus chirurgie. Het doel van deze studie is om de zin of onzin van het behandelen van kraakbeenletsels ter hoogte van het eerste metatarsophalangeaal gewricht (tussen een middenvoetsbeentje en het basiskootje van de grote teen) na te gaan. Tot op heden bestaan hierover geen richtlijnen. Behandeling van kraakbeenletsels is wel al standaard bij enkel- en kniechirurige en levert daar goede uitkomsten. In totaal zullen ongeveer 100 deelnemers aan deze studie deelnemen.

Tijdens de corrigerende chirurgie omwille van hallux valgus zal gekeken worden naar de ernst van het kraakbeenletsel ter hoogte van het metatarsophalangeaal gewricht ter hoogte van de grote teen. In functie van de ernst zal er aan de hand van een enveloppe systeem worden beslist om het kraakbeenletsel al dan niet te behandelen. Via PROM vragenlijsten wordt het effect van het al dan niet behandelen geanalyseerd.