AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Diabetesteam

Conventie, zorg- en opstarttraject

Diabetesconventie

Diabetesconventie

De diabetesconventie is een revalidatie-overeenkomst tussen de diabetespatiënt, het ziekenhuis en de mutualiteit.

Wie komt in aanmerking?

De arts beslist hierover. Meestal gaat het over:
 • patiënten met diabetes type 1 en type 2 die minstens twee keer per dag insuline of incretine spuiten, onder bepaalde voorwaarden.
 • patiënten met diabetes type 1 die behandeld worden met een insulinepomp.

De patiënten krijgen de nodige begeleiding, educatie en materiaal zodat ze in staat zijn hun ziekte in grote mate zelf te controleren, onder meer via dagelijkse glucosemetingen. Het ondertekenen van de diabetesconventie kan men beschouwen als een contract tussen de diabetespatiënt en het ziekenhuis, waarbij beide partijen zowel rechten als plichten hebben.

Conventiegroepen

Sinds 1 juli 2016 is er een nieuwe overeenkomst rond de zelfregulatie van diabetespatiënten. Elke conventiepatiënt moet verplicht een globaal medisch dossier hebben bij zijn huisarts. Afhankelijk van het type diabetes en van het aantal dagelijkse injecties word je opgenomen in één van de volgende conventiegroepen: groep A, B of C. Dit bepaalt hoeveel en welk materiaal voor zelfcontrole je kan meekrijgen. Sinds deze nieuwe overeenkomst kan het glucosetestmateriaal bestaan uit:

 • de klassieke vingerprikmethode
 • de sensormethode. Bij de sensormethode wordt het glucosegehalte continu gemeten door middel van een sensor onder de huid en de metingen worden doorgezonden naar een afleestoestel. Voor patiënten van groep A wordt de kost van het materiaal door de conventie gedekt. Vanaf 1 juli 2023 is er voor een deel van de patiënten in groep B terugbetaling van de sensormethode, mits aan bepaalde criteria voldaan wordt en steeds met goedkeuring van het diabetesteam en de behandelend endocrinoloog. Patiënten van groep C die gebruik willen maken van de sensormethode kunnen het materiaal verkrijgen mits eigen bijdrage.

Insulinepompconventie

Insulinepompconventie

AZ Maria Middelares heeft ook een insulinepompconventie.

Wat is een insulinepompconventie?

Een insulinepomp is een pomp die de ingestelde hoeveelheid insuline toedient om de glucosespiegel in het bloed op peil te houden en zo de natuurlijke werking van de pancreas nabootst. De insulinepomp meet niet automatisch tegelijkertijd de bloedglucose, dus gebruik van een bloedglucosemeter blijft noodzakelijk. Een insulinepompconventie is een overeenkomst tussen de diabetespatiënt, het ziekenhuis en het ziekenfonds, om alle kosten van de insulinepompbehandeling terug te betalen. De insulinepomp wordt aangekocht door het ziekenhuis en blijft eigendom van het ziekenhuis. Alle materialen die nodig zijn om de behandeling te kunnen toepassen zoals reservoirs, katheters, batterijen en afdekmaterialen, worden terugbetaald.

Wie komt in aanmerking?

 • Diabetes type 1-patiënten waarbij een correct uitgevoerde conventionele behandeling, via intensieve insulinetherapie en educatie, niet resulteert in een voldoende regeling van de glycemie.
 • Diabetes type 1-patiënten met ernstige en herhaaldelijke hypoglycemieën of verlies van hypogevoel.
 • Diabetische vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden.
 • Type 1 diabetespatiënten die een extreme gevoeligheid voor insuline vertonen.
 • Type 1 diabetespatiënten met beginnende of reeds bestaande diabetescomplicaties.
 • Type 1 diabetespatiënten die door onregelmatige werkomstandigheden een onregelmatige levenswijze hebben (ploegenwerk, vaak reizen, sterk wisselende lichamelijke inspanningen).
 • Type 1 diabetespatiënten die lijden aan het DAWN- of dageraadfenomeen. Dat is het ongewild en ongecontroleerd oplopen van de bloedsuikers tegen de ochtend.
 • Diabetespatiënten, ter voorbereiding van en tijdens de beginperiode na een pancreas- of eilandceltransplantatie.
 • Diabetes type 1-patiënten die persoonlijk kiezen om deze therapiemogelijkheid te benutten.

Voorwaarden

Als je kiest voor een insulinepomp moet je je goed bewust zijn van de verantwoordelijkheid over je zelfzorg. Je moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je hebt een goed ziekte-inzicht in de aandoening diabetes en de behandelingsmogelijkheden.
 • Je bent bereid om regelmatig bloedglucosemetingen te doen. Minstens vier keer per dag, voor elke maaltijd en voor het slapengaan.
 • Je bent bereid om te leren hoe de insulinepomp werkt, zodat je ze optimaal kan gebruiken.
 • Je bent bereid om op de gepaste momenten insulineaanpassingen te doen.
 • Je kent de principes van gezonde voeding en kan ze toepassen.
 • Je herkent hypo-, hyper- en ketoacidosesymptomen.
 • Je verandert je katheter en insteekplaats op regelmatige basis.
 • Bij pompdefecten kan je de noodprocedures toepassen.

Optimale begeleiding en opvolging worden verzekerd door de arts-endocrinoloog en het diabetesteam.

Zorgtraject diabetes

Zorgtraject diabetes

Wat is het?

Sinds 2009 biedt AZ Maria Middelares diabetespatiënten type 2 een zorgtraject aan.

Wie komt in aanmerking?

 • Diabetes type 2-patiënten die 1 of 2 maal per dag insuline of incretine spuiten.
 • Diabetes type 2-patiënten met een maximale hoeveelheid bloedsuikerverlagende tabletten en die in de toekomst zullen overschakelen op insuline of incretine.

Voorwaarden

 • Een globaal medisch dossier hebben bij de huisarts.
 • Minimaal twee keer per jaar op consultatie gaan bij de huisarts.
 • Minimaal één maal per jaar op consultatie gaan bij de endocrinoloog.

Jaarlijks wordt het zorgtraject automatisch verlengd zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Jouw voordelen

 • Via ons traject krijg je vier jaar gratis zelfzorgmateriaal op voorschrift van de huisarts.
 • Recht op gratis educatie door een diabeteseducator thuis (max. vijf keer per jaar).
 • Alle remgelden van de consultaties bij de huisarts en de endocrinoloog worden volledig terugbetaald.
 • Als je thuis educatie nodig hebt van een diëtist of een consult van een podoloog, dan moet je huisarts dit voorschrijven. Je moet hiervoor enkel remgeld betalen. Dit kan slechts twee maal per jaar voorgeschreven worden.
 • Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie: max. twee keer per jaar.
 • Individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling: max. twee keer per jaar voor patiënten die tot een risicogroep behoren.

Een zorgtraject diabetes wordt hoofdzakelijk opgestart in eerste lijn, soms in tweede lijn tijdens hospitalisatie. Een diabetespatiënt met een zorgtraject kan overstappen naar groep B van de conventie wanneer zijn therapie intensiveert. Tijdelijk overstappen kan ook naar groep C. Dat op voorschrift van de huisarts, bij een complexe problematiek.

Opstarttraject 'opvolging van een patiënt met diabetes type 2'

Opstarttraject 'opvolging van een patiënt met diabetes type 2'

Wat is het?

Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering van alle patiënten met diagnose diabetes type 2 die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.

Voor wie is het?

Type 2 diabetespatiënten die nog niet met injecteerbare diabetesmedicatie behandeld worden maar met leefstijladviezen en/of bloedsuikerverlagende medicatie.

Voorwaarde

De diabetespatiënt moet een globaal medisch dossier hebben bij zijn huisarts.

Voordelen

Volledige terugbetaling van bepaalde diëtistische en podologische onderzoeken of behandelingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

 • Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie: max. twee keer per jaar.
 • Individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling: max. twee keer per jaar voor patiënten die tot een risicogroep behoren.
 • Recht op gratis educatie door een diabeteseducator thuis (max. vijf keer per jaar).