AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Zorgtraject chronische lage rugpijn

De toenemende incidentie van chronische ziekten zoals chronische lage rugpijn en de vergrijzing van de bevolking hebben aanzienlijke gevolgen voor de duurzaamheid en efficiëntie van de gezondheidszorg wereldwijd. Chronische lage rugpijn heeft een grote invloed op je dagelijkse functioneren. Bijna alle rugpijn wordt veroorzaakt door condities die kunnen verbeterd worden door een degelijk behandelingsprogramma en een goede begeleiding.

Wij organiseren daarom het Zorgtraject Chronische Lage Rugpijn. Dit is een multidisciplinair programma gebaseerd op de principes van waardegedreven zorg. Het doel van ons multidisciplinair team is om jou te helpen/ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van functioneren en levenskwaliteit.

Voor de meeste mensen is een conservatieve benadering het meest aangewezen. Dit omvat vaak een combinatie van stretchoefeningen, stabiliteitstraining van de romp, conditie-opbouw, psycho-educatie, levensstijl- en zelfmanagementlessen, medicatie, infiltraties …

Indien nodig kan voor een kleine minderheid chirurgie aanbevolen worden en eveneens een deel van het behandeltraject zijn.

Voor wie?

Voor wie?

Het traject richt zich naar patiënten die al langer dan drie maanden last hebben van lage rugpijn en hiervoor de laatste 2 jaar nog geen chirurgie ondergaan hebben.

Oorsprong

Oorsprong

Het Zorgtraject Chronische Lage Rugpijn ontstond uit de multidisciplinaire samenwerking binnen onze spine unit. Het is gebaseerd op de richtlijnen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en wordt ontwikkeld volgens de strenge standaarden van het Value Based Health Care (VBHC)-concept of waardegedreven zorg.

Patiënten denken soms dat ze door veel te bewegen hun pijn erger zullen maken, terwijl het net omgekeerd is.

Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg

Het uiteindelijke doel van elk gezondheidssysteem is een bevolking in goede gezondheid te laten functioneren en de levensduur en kwaliteit van leven te verbeteren. Wat waardevolle zorg is, verschilt per patiënt. Daarom benaderen we ieder individu afzonderlijk en werken we met de principes van waardegedreven zorg.

“De patiënt zetten we centraal in onze zorg”

Waardegedreven zorg betekent dat zorg voor de patiënt georganiseerd wordt op basis van de behoeften en voorkeuren van de patiënt zelf. Juist daarom wordt de zorg rondom de individuele patiënt georganiseerd. De patiënt staat zo echt centraal. Bepalen hoe we waarde toevoegen of wat waardevol is, gebeurt door gesprekken tussen de patiënt en zorgverlener. Het doel is om de uitkomsten van de patiënt te verbeteren terwijl de kosten van de gezondheidzorg beheersbaar blijven.

Multidisciplinair

Multidisciplinair

Het multidisciplinaire team bestaat uit de artsen/medewerkers van de diensten fysische revalidatie, het pijncentrum en rugchirurgie, rugcoach, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en sociale dienst.

Rugcoaches

Rugcoaches

De rugcoaches zijn het centrale aanmeldpunt. Zij starten het dossier op, doen de (telefonische) intake en starten in nauw overleg met het multidisciplinaire team het zorgtraject op. Daarnaast zullen ze de patiënt ook verder nauwgezet opvolgen.

Praktisch

Praktisch

Na doorverwijzing door je huisarts of specialist meld je je aan bij onze rugcoach. Die zal een (telefonisch) intakegesprek met je voeren. De rugcoach zal je vragen om enkele (online) vragenlijsten in te vullen. Op basis hiervan wordt je dossier voorbereid en een ‘carrousel’ aan afspraken ingepland om je klachten en je functioneren in kaart te brengen.

Alle afspraken van de carrousel gaan door op dezelfde dag. Je hebt een afspraak met de algoloog (pijnarts), revalidatiearts, kinesist en ergotherapeut. Afhankelijk van de noden, kan ook een afspraak gemaakt worden bij de sociale dienst, psycholoog en/of rugchirurg.

Na de carrousel volgt een multidisciplinair overleg tussen alle betrokken zorgprofessionals die een gezamenlijk advies formuleren. Onmiddellijk na dit overleg krijg je de kans om je resultaten en mogelijke behandelopties te bespreken.

Afhankelijk van het geformuleerde advies kan de opvolging van je rugklachten extern of in ons ziekenhuis gebeuren. Zo kan je, indien nodig, een uitgebreid rugrevalidatieprogramma in ons ziekenhuis volgen, al dan niet gecombineerd met een behandeling in het pijncentrum. Indien dit nodig zou zijn, kan steeds een doorverwijzing gebeuren bij de rugchirurg.

Contactgegevens rugcoaches

Contactgegevens rugcoaches

Folder

Folder

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 20/06/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degrande Jan, Dr. Vandekerckhove Tom, Dr. Decaigny Veronique