AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Vaccinatie tegen meningokokken type B

Wat is het?

Wat is het?

Het is belangrijk om je kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen je kind zelf, maar ook je gezin en omgeving. Naast het klassieke vaccinatieschema van Kind en Gezin worden er nog een aantal vaccinaties sterk aanbevolen, waaronder deze tegen meningokokken type B.

Deze meningokokkenbacterie is verantwoordelijk voor:

 • meningokokkeninfecties die zich beperken tot één plaats (bv. oogbindvlies, keel, longen, gewrichten,
  hartzakje, plasbuis)
 • meningokokken bacteriëmie (kortdurende niet-schadelijke aanwezigheid van bacteriën in het bloed)
 • meningitis (hersenvliesontsteking)
 • sepsis (bloedvergiftiging)
 • meningitis met sepsis (hersenvliesontsteking met bloedvergiftiging)

De laatste drie samen komen in België ongeveer voor bij één op de 100 000 personen per jaar met kans op overlijden. De patiënten die overleven hebben 10 à 20 % kans op blijvende restletsels:

 • herseninfarct
 • epilepsie
 • leerproblemen
 • gedragsproblemen
 • gehoorverlies
 • amputatie

Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

Het vaccin tegen meningokokken B is bewezen doeltreffend bij kinderen jonger dan twee jaar en veroorzaakt geen ernstige bijwerkingen.

 • Op dit moment wordt niet aangeraden het vaccin op te nemen in het basisvaccinatieschema omdat:
  • De eerste toediening best gebeurt op de leeftijd van twee maanden. Op dat moment zouden dus drie injecties worden gegeven met meer kans op koorts; er wordt gevreesd dat de vaccinatiegraad tegen andere ziektes zal dalen.
  • Het vaccin is weinig kostenefficiënt (het is duur, de ziekte is zeldzaam en het vaccin beïnvloedt groepsbescherming niet).
 • Wanneer je jezelf wil beschermen, dan is een vaccinatie mogelijk vanaf de leeftijd van twee maanden. Hiertoe beveelt de Raad aan om bij voorkeur kinderen en jongeren te vaccineren. In de leeftijdsgroepen 0 tot 5 jaar en 15 tot 19 jaar komt de kiem/ziekte meest voor.
 • Vaccinatie is wel aangeraden bij alle personen (ongeacht hun leeftijd) met een verminderde immuniteit. Hierdoor hebben zij immers meer kans op een meningokokkeninfectie.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen

Het bijwerkingsprofiel is gelijkaardig aan dat van de vaccins toegediend door Kind en Gezin. Hieronder vind je de meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen jonger dan twee jaar (deze reacties kunnen heviger zijn wanneer het vaccin samen met routinevaccins wordt toegediend):

ZeldenRegelmatigSoms
Plotse ontsteking van de bloedvatwand
 • Roodheid en/of gevoeligheid op de injectieplaats
 • Prikkelbaarheid en koorts
Stuipen, eczeem, netelroos (huiduitslag), hoge koorts (meer dan 40 °C)

De bijwerkingen zijn minder hevig indien je net voor de vaccinatie paracetamol toedient. Dien na de vaccinatie nog twee dosissen paracetamol toe met een tussentijd van vier tot zes uren.

Bij jongeren zijn de voornaamste bijwerkingen hoofdpijn, spierpijn, gevoel van onwel zijn (malaise), pijn op de injectieplaats.

Kostprijs (prijs sinds 1 september 2019)

Kostprijs (prijs sinds 1 september 2019)
 • 86,52 euro per toediening.
 • Bij opstart voor de leeftijd van twee jaar zijn er in totaal drie dosissen nodig.
 • Bij opstart na de leeftijd van twee jaar zijn er in totaal twee dosissen nodig.
 • Informeer bij je ziekenfonds naar hun deelname in de kostprijs.

Brochure

Brochure

Meer info over aanbevolen vaccinaties, aanvullend op het schema van Kind en Gezin, vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024