AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Stomabreukherstel

Soort behandeling

Soort behandeling

Jarenlang werd gezocht naar een goede manier om stomabreuken te herstellen. Om een langdurig goed resultaat te behalen, moet een netje geplaatst worden ter versteviging.

Momenteel is de beste methode om een stomabreuk te herstellen een herstel met een kijkoperatie (laparoscopie). Daarbij leggen we een grote prothese over de breuk en de stomauitgang. De techniek 'Modified Sugarbaker' werd door onze dienst als eerste in België beschreven. We hebben ook meegewerkt aan een internationale studie in Europese expertcentra om de doeltreffendheid van deze techniek aan te tonen.

Wat zijn de mogelijke complicaties van een stomabreukoperatie?

Wat zijn de mogelijke complicaties van een stomabreukoperatie?

Een stomabreukoperatie is over het algemeen een veilige operatie.

Ernstige complicaties zijn zeldzaam. Onderstaande lijst met complicaties is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

 • bloeduitstortingen, wondinfectie en openkomen van de wondjes
 • nabloeding in de buik of de buikwand; soms is een heroperatie noodzakelijk
 • ontsteking van de prothese
 • letsel van de darm of van een ander buikorgaan
 • een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep
 • complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen
 • complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving
 • op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone

Nevenwerkingen

Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:

Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet. Wel zorgt dit vaak voor ongerustheid bij de patiënt. De zwelling is een normaal neveneffect van de operatie en zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.

Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Die zijn ook geen reden tot ongerustheid. Ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een stomabreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is de kans dat de stomabreuk terugkomt (recidief), kleiner.

In een internationale studie uitgevoerd in Europese expertcentra waaraan we hebben meegewerkt, werd bij 6,6% van de patiënten een recidief vastgesteld na een gemiddelde opvolging van 26 maanden.

Nazorg

Nazorg

Voor een stomabreukoperatie moet je rekenen op een hospitalisatie van twee tot vijf dagen.

De eerste dagen na de operatie kan er door de nietjes, waarmee de prothese is vastgemaakt aan de buikwand, vrij veel pijn zijn. De pijn kan scherp aanvoelen, vooral bij het niezen, het hoesten of het persen. Een goede pijnstilling na de ingreep is nodig.

Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk na de operatie weer actief bent en veel beweegt.

Te vermijden gedurende drie weken:

 • het tillen van zware lasten
 • intensieve sportbeoefening.

Na ontslag uit het ziekenhuis:

 • Ga tien dagen na de operatie bij je huisarts langs voor een wondcontrole en om hechtingen te laten verwijderen. Uiteraard kan je (of je huisarts) bij problemen ook steeds met onze dienst contact opnemen.

Na de controleraadpleging bij de chirurg drie weken na de operatie zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Vrij veel patiënten met een dikdarmstoma voeren spoelingen van de dikke darm uit via hun stoma. We raden aan om een zestal weken te wachten na de operatie om hiermee te herstarten.

Hoeveel kost een stomabreukoperatie?

Hoeveel kost een stomabreukoperatie?

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. De rekening zal je via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen, zoals het netje. Er wordt ook een supplement op de erelonen aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer.

Interessante link:

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024