AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Stomabreukherstel

Soort behandeling

Soort behandeling

Jarenlang heeft men gezocht naar een goede manier om stomabreuken te herstellen. Om een langdurig goed resultaat te behalen, moet een netje geplaatst worden ter versteviging.

Laparoscopisch

Momenteel gaan we ervan uit dat de beste methode om een stomabreuk te herstellen een herstel is met een kijkoperatie (laparoscopie). Daarbij leggen we een grote prothese over de breuk en de stomauitgang. Deze techniek "Modified Sugarbaker" werd door onze dienst als eerste in België beschreven. We hebben ook meegewerkt aan een internationale studie in Europese expertcentra om de doeltreffendheid van deze techniek aan te tonen.

Wat zijn de mogelijke complicaties van een stomabreukoperatie?

Wat zijn de mogelijke complicaties van een stomabreukoperatie?

Een stomabreukoperatie is over het algemeen een veilige operatie en ernstige complicaties zijn zeldzaam.
De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

 • bloeduitstortingen, wondinfectie en openkomen van de wondjes
 • nabloeding in de buik of de buikwand; soms is een heroperatie noodzakelijk
 • ontsteking van de prothese
 • accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan
 • een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep
 • complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen
 • complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving
 • op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone

Nevenwerkingen

Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:

 • Vochtophoping

  Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Ze zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.
 • Bloeduitstorting

  Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een stomabreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is de kans op een recidief van de stomabreuk kleiner. In een internationale studie uitgevoerd in Europese expertcentra waaraan wij met ons Hernia Centrum Gent hebben meegewerkt, werd bij 6,6% van de patiënten een recidief vastgesteld na een gemiddelde opvolging van 26 maanden.

Nazorg

Nazorg

Voor een stomabreukoperatie moet je rekenen op een hospitalisatie van twee tot vijf dagen. De eerste dagen postoperatief kan er door de nietjes, waarmee de prothese is vastgemaakt aan de buikwand, vrij veel pijn ontstaan. Deze pijn kan scherp aanvoelen vooral bij het niezen, het hoesten of het persen. Een goede pijnstilling na de ingreep is nodig.

Wij hebben graag dat je na de operatie zo snel mogelijk weer actief bent en veel beweegt. We raden wel aan om gedurende een drietal weken het tillen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening.
Na de controleraadpleging bij de chirurg drie weken na de operatie zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen we je vragen tien dagen na de operatie bij je huisarts langs te gaan voor een wondcontrole en om de hechtingen te laten verwijderen. Uiteraard kan je of jouw huisarts bij problemen ook steeds onze dienst contacteren.

Vrij veel patiënten met een dikdarmstoma voeren spoelingen van de dikke darm uit via hun stoma. We raden aan om een zestal weken te wachten na de operatie om hiermee te herstarten.

Hoeveel kost een stomabreukoperatie?

Hoeveel kost een stomabreukoperatie?

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. De rekening zal je via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen, zoals het netje.

Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer. In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meerpersoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend.

Interessante link:

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties
Herniacentrum

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023