AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Sedatie met Kalinox® bij kinderen

Wat is het?

Wat is het?

Sedatie is het kunstmatig verlagen van het bewustzijn. Het komt er dus op neer je kind minder bewust te maken voor wat hem/haar overkomt (een onderzoek, een ingreep, een ziektetoestand). De bedoeling is de angst en het onaangename gevoel te verminderen. Er zijn verschillende gradaties in sedatie afhankelijk van hoe alert, medewerkend en wekbaar de patiënt nog is.

Kalinox® is de merknaam van een gasmengsel dat voor de helft uit zuurstof en voor de helft uit lachgas bestaat. Het is een kleurloos en reukloos gasmengsel. Het lachgas heeft een pijnstillend effect, vermindert het pijngevoel en verhoogt de pijndrempel. Bovendien heeft het een ontspannend en licht kalmerend effect.

Bij een sedatie onder Kalinox® moet je zoon/dochter enkele minuten voor het begin van de procedure het gasmengsel inademen tot kort erna. De volledige tijd blijft je kind wakker én ademt hij/zij zelfstandig. Het is niet noodzakelijk dat je kind nuchter is.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Wanneer we Kalinox® gebruiken om een bepaalde ingreep minder onaangenaam te maken, gaan we te werk in vijf stappen. Met het oog op minimale angst, laten we je kind zolang mogelijk op je schoot zitten.

  • De eerste stap is passen van het masker waardoor je kind het gasmengsel inademt. Dit masker is een soort kapje dat mooi moet aansluiten over mond en neus zonder pijnlijke druk te veroorzaken. Aan het masker zitten twee leidingen vast: één voor de aanvoer van de Kalinox® en één voor het afzuigen van de uitgeademde lucht. Er zit ook een ballon aan het masker. Aan de hand van deze ballon kunnen we zien of het Kalinox®-gasmensel voldoende doorkomt.
  • Bij de tweede stap krijgt je kind een saturatiemeter om de vinger of teen. Die bestaat uit een speciale pleister of knijper met een rood lampje. Hiermee bewaken wij de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed.
  • Bij de derde stap start het toedienen van het gasmengsel. Je kind zit nog steeds op je schoot en ademt door het masker dat jij en/of je kind zelf vasthoudt. Het duurt drie tot vijf minuten vooraleer je kind voldoende ontspannen is.
  • De vierde stap is het uitvoeren van de eigenlijke ingreep (bijvoorbeeld wondverzorging). Daarvoor kan het nodig zijn dat je kind je schoot moet verlaten en op een onderzoeks- of verzorgingstafel moet worden gelegd. Als er nog extra lokale verdoving met een naald nodig is, dan zal dit in deze fase gebeuren. De Kalinox® wordt gegeven tot de ingreep volledig afgewerkt is.
  • Als laatste volgt de vijfde stap: je kind krijgt door het masker nog drie minuten zuivere zuurstof toegediend, om wat er nog aan lachgas in het lichaam aanwezig is te kunnen ‘wegwassen’.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

De kans op ongewenste effecten is zeer klein. Je kind blijft gedurende de hele periode wakker en aanspreekbaar. De mogelijke bijwerkingen treden meestal op tijdens het gebruik van het gasmengsel en verdwijnen snel na de stopzetting daarvan. Eventuele reacties kunnen zijn: tintelingen, slaperigheid, verandering van stemming of van zintuiglijke waarnemingen (wat we zien of horen lijkt vervormd), duizeligheid, misselijkheid en braken.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024