AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Schildklierscan

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De schildklier is een orgaan gelegen aan de basis van de hals rond de luchtpijp en bestaat uit een linker en rechter kwab. De schildklier neemt jodium uit het bloed en maakt hiermee een schildklierhormoon dat nodig is voor een goede stofwisseling.

Bij een scintigrafie van de schildklier wordt een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium (of een stof die door de schildklier als jodium wordt aanzien) toegediend. De schildklier zal dit opnemen en met een camera wordt dan een beeld gemaakt van de schildklier. Dit laat de arts toe de schildklier te beoordelen naar vorm, ligging, grootte en werking.

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger? Denk je dat je zwanger bent? Geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding

  • Dit onderzoek kan niet doorgaan indien je zwanger bent, of het vermoeden hebt dat je zwanger bent.
  • Je moet niet nuchter zijn voor dit onderzoek.

Onderzoek

Via een ader in de arm wordt een radioactieve speurstof toegediend. Hierbij is er geen gevaar voor allergische reacties of enig andere bijwerking. Na ongeveer 15 minuten word je onder de gammacamera geplaatst die gedurende 5 tot 20 minuten een beeld zal maken van de schildklier.

SPECT-CT
SPECT-CT

Risico's

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording. Allergische reacties zijn zeer zeldzaam en dan nog in zeer lichte mate. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt.

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Enkele uren na het onderzoek is de radioactieve stof praktisch volledig uit je lichaam verdwenen. Er dienen geen speciale maatregelen te worden genomen.

Resultaat

Van het onderzoek maken we een verslag op. Dit verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Voor meer info kan je onderstaande brochure raadplegen.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith, Dr. Van Den Bossche Bieke