AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Revalidatie bij de ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen die het zenuwstelsel gaandeweg aantast.

In een gebied diep in de hersenen (substantia nigra) produceren zenuwcellen de stof dopamine. Bij de ziekte van Parkinson sterven de dopamineproducerende zenuwcellen langzaam af. Daardoor kunnen motorische en niet-motorische problemen ontstaan.

Parkinson gaat gepaard met bewegingsmoeilijkheden, maar zorgt ook voor problemen bij onder meer het spreken, slikken en onthouden. Dat heeft een impact op de uitvoering van betekenisvolle activiteiten.

Behandeling met medicatie

Behandeling met medicatie

Er zijn verschillende soorten medicijnen die de symptomen van de ziekte van Parkinson kunnen verlichten:

 1. Medicijnen die de stof levodopa bevatten. Deze stof wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Daardoor wordt het dopaminetekort in de hersenen aangevuld.
 2. Medicijnen die de werking van dopamine nabootsen, de zogenaamde dopamine-agonisten.
 3. Medicijnen die de werking van de nog aanwezige dopamine verbeteren.

Revalidatie bij de ziekte van Parkinson

Revalidatie bij de ziekte van Parkinson

Ook revalidatie is een meerwaarde in het bestrijden van de ziekte van Parkinson.

Ons ziekenhuis biedt een groepsprogramma aan voor personen met de ziekte van Parkinson, onder leiding van een zorgprofessional. Als je in aanmerking komt, zal de neuroloog je doorverwijzen naar de revalidatiearts. Die bespreekt het programma en bekijkt of het zinvol is voor jou.

Elke groep bestaat uit vier tot zes personen. Ook de partners van onze patiënten mogen mee deelnemen tijdens enkele van de sessies.

Het programma bevat een reeks van zeven sessies gedurende zeven weken dat wordt aangeboden door een interdisciplinair team.

Praktische tips

In de groepslessen kinesitherapie willen we vooral praktische tips meegeven over:

 • optimalisatie en behoud van mobiliteit
 • strategieën om motorische handelingen efficiënt uit te voeren
 • focus op het evenwicht
 • evaluatie en correctie van het gangpatroon
 • toelichting van relaxatietechnieken

Ergotherapie

In ons revalidatieprogramma zitten vier groepssessies met de ergotherapeut. Zo willen we patiënten helpen om hun mogelijkheden te behouden en te optimaliseren. Zo blijft deelname in onze snel veranderende maatschappij mogelijk.

Tijdens de sessies luisteren we eerst naar de ervaringen, behoeften en noden. Daar wordt dan in de volgende sessies mee aan de slag gegaan om de levenskwaliteit te verbeteren.

Parkinson en betekenisvolle activiteiten

Parkinson en betekenisvolle activiteiten

Het is belangrijk om actief te blijven en om in je eigen kracht te geloven. Probeer jezelf goed in te schatten. Maak plannen, denk vooruit en vul je tijd betekenisvol in. Ook een goede lichaamshouding, een juiste aanpak van de ziekte en een omgeving die je op een goede manier stimuleert, zijn belangrijk.

Hoe pak je dat concreet aan?

 • Zorg voor structuur op vlak van tijd, omgeving en activiteiten.
 • Maak gebruik van strategieën.
 • Doe (ergonomische) (woning)aanpassingen.
 • Zorg voor hulpmiddelen bij off-momenten, vermoeidheid, tijdsdruk.

In onderstaande brochure vind je enkele strategieën, tips en duidende filmpjes die je helpen om betekenisvolle activiteiten te blijven uitvoeren. Ook de rol van je naaste wordt hierin belicht.

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024