AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ooglidcorrectie

Veroudering van de oogleden treedt bij iedereen vroeg of laat op. De snelheid waarmee oogleden verouderen, is vaak familiaal bepaald. Blefarochalasis of ‘hangende oogleden’ zijn dan ook vaak één van de eerste uiterlijke verouderingstekenen die opgemerkt worden en als hinderlijk ervaren worden. Ooglidcorrecties en onderooglidcorrecties behoren niet voor niets tot de meest uitgevoerde ingrepen.

Door het verouderingsproces van de huid of de ondersteunende weefsels in de oogleden, kunnen de bovenste oogleden huidoverschot gaan vertonen, kunnen de ooghoeken schijnbaar afhangen of kunnen ‘wallen’ ontstaan onder de ogen. Deze geven een vermoeide of soms trieste indruk.

Een correctie van de oogleden of 'ooglift' geeft een frissere en jeugdigere uitstraling terug en dit op een natuurlijke manier met quasi onzichtbare littekens.

Ben ik een kandidaat voor een ooglidcorrectie?

Ben ik een kandidaat voor een ooglidcorrectie?
  • Je lijkt vermoeid door een overschot van huid aan de bovenste oogleden.
  • Je hebt moeilijkheden om je ogen te schminken.
  • Je hebt een zwaar gevoel aan de oogleden en wrijft geregeld in de ogen om dit gevoel weg te nemen.
  • De huidoverschot aan je ogen begint je gezichtsveld te belemmeren.
  • Je vertoont ‘wallen’ aan de onderste oogleden.

Hoe verloopt een ooglidcorrectie?

Hoe verloopt een ooglidcorrectie?

Een bovenste ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De incisie wordt geplaatst in een natuurlijke plooi van het ooglid. De overtollige huid wordt afgemeten en weggenomen. Zeldzaam dient ook een beetje overtollig vet weggenomen te worden. De insnede wordt nadien gesloten met fijne huidsuturen en bedekt met smalle pleisters. De ingreep duurt 35 minuten voor beide oogleden. Je mag onmiddellijk na de ingreep huiswaarts keren.

Een onderste ooglidcorrectie is iets complexer en duurt daardoor iets langer dan een bovenste ooglidcorrectie. De ingreep kan onder lokale of onder algemene anesthesie gebeuren. Bij een onderste ooglidcorrectie wordt de incisie net onder de wimpers geplaatst. Om de wallen te corrigeren dienen de spier en de ligamenten van het ooglid aangespannen te worden om het uitpuilende vet terug te duwen. Om de groeve tussen wang en ooglid te corrigeren dient soms een herverdeling van het vet te gebeuren (Hamra techniek). Af en toe wordt ook een beperkte hoeveelheid vet weggenomen. Als het ooglid opgespannen is, wordt vaak ook een kleine strip huidoverschot weggenomen. De incisie wordt nadien gesloten met fijne huidsuturen en bedekt met smalle pleisters. De onderooglidcorrectie duurt ongeveer 60-75 minuten. Je mag onmiddellijk na de ingreep naar huis.

Wat houdt de nazorg van een ooglidcorrectie in?

Wat houdt de nazorg van een ooglidcorrectie in?

Je rijdt best niet zelf naar huis om redenen van veiligheid. De eerste dagen is het verstandig zware inspanningen (bukken, tillen …) te vermijden, veel te rusten en koelte (ijs) aan te brengen om de zwelling tegen te gaan. Je arts kan je oogdruppels en zalf voorschrijven om je ogen tegen uitdroging te beschermen tijdens de eerste dagen. Reken op een week blauwe ogen. De hechtingen kunnen na 5-7 dagen verwijderd worden. Nadien dienen de littekens uit te rijpen. Zij blijven nog enkele maanden roze alvorens volledig wit te worden. Controleconsultaties worden voorzien na 1 week, 6 weken en 3-6 maanden.

Zijn er risico’s verbonden aan een ooglidcorrectie?

Zijn er risico’s verbonden aan een ooglidcorrectie?

Ooglidcorrecties zijn vaak uitgevoerde en zeer veilige ingrepen in ervaren handen. Zij houden geen risico in voor het oog zelf. Nabloeding is een zeldzame complicatie doch door rigoureuze ijsapplicatie en het vermijden van zware inspanningen en bloedverdunnende medicatie, is de kans op nabloeding zeer beperkt.

Wordt een ooglidcorrectie terugbetaald?

Wordt een ooglidcorrectie terugbetaald?

Ooglidcorrecties zijn in de meeste gevallen esthetische operaties waarvoor geen terugbetaling bestaat. Slechts in de zeldzame gevallen waarbij het huidoverschot van de bovenste oogleden het gezichtsveld belemmert (bewezen door middel van gezichtsveldonderzoek bij een oftalmoloog), wordt een deel van de kosten terugbetaald.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 06/02/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf