AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Nucleaire behandeling

Wat is het?

Wat is het?

Nucleaire behandelingen mogen we niet verwarren met radiotherapie.

Radiotherapie omvat bestralingstherapie, hetzij met toestellen (externe radiotherapie), hetzij met radioactieve staafjes of korrels die bij de patiënt worden ingeplant (brachytherapie).

Onder nucleaire therapie verstaan we behandeling met radioactieve stoffen die worden ingespoten (vloeibare oplossingen) of ingenomen (capsules of drankjes). Deze radioactieve stoffen gaan dan via het bloed naar bepaalde organen die daardoor inwendig bestraald worden. In die gevallen zal de stralingsdosis vanzelfsprekend veel hoger liggen dan bij nucleair onderzoek. Daarom krijgen deze patiënten uitgebreide specifieke raadgevingen mee, aangepast aan de toegediende stralingsdosis.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke